٤-٤٤٢٥٧٨٣١
پشتیبانی: ١٢٢٨-١٤٧-٠٩١٢
تهران-خیابان آزادی- جنب ایستگاه مترو استادمعین

کارشناسی خودرو در کشورهای پیشرفته رویه ای است که توسط حکومت های ملی یا زیر مجموعه های آنها اعمال میشود که در آن جهت اطمینان از کارکرد مناسب خودرو بررسی های لازم بر روی خودرو اجرا میشود.images 1 - کارشناسی فنی خودرو در سایر کشورها
بررسی های صورت گرفته بر روی خودرو مطابق با مقررات حاکم بر ایمنی، انتشار گازها و یا هر دو باشد. کارشناسی خودروها در این کشورها در زمان های مختلف و بصورت دوره ای و یا در نقل و انتقالات حق مالکیت خودرو صورت میگیرد. اغلب کارشناسی ها و بازرسی ها دوره ای بوده و در فواصل معمول هر ساله برگزار میگردند.
هنگامی که یک خودرو مورد کارشناسی قرار میگیرد یک برچسب (عکس برگردان بازرسی یا برچسب بازرسی) در شیشه جلو خودرو نصب میشود، اما در برخی از کشورها مانند هلند از سال ۱۹۹۴، نیازی به الصاق برچسب نمیباشد.
در برخی از کشورها، قبل از صدور مجوز خرید و فروش خودرو یا شماره گذاری آن مجوز کارشناسی خودرو مورد نیاز است.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

۸ عدد قطعه که باعث کارکرد کولر خودرو می شود.

با عرض سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم دراین بخش قصد داریم در مورد سیستم کولر خودرو توضیحاتی را ارائه کنیم.این توضیحات شامل معرفی قطعات بکار رفته در این سیستم و شرح عملکرد هرکدام وهمچنین ارتباط کلی اجزا باهم در حین کارکردن سیستم وموقعیت قرارگیری هرکدام در خودرو می باشد. امیدواریم با توجه به اهمیت کارکرد این سیستم درخودرو بخصوص باتوجه به شرایط آب و هوایی در فصل تابستان توضیحات ارائه شده بتواند شمارا در استفاده هر چه بهتر از کولر خودرویتان یاری کنددرضمن سیستم مشروح مربوط به خودروهای پژو وسمند وپرشیا که همگی از یک نوع سیستم استفاده می کنند می باشد که البته فرق زیادی با سیستم دیگر خودروها ندارد وهمگی آن ها بر یک پایه و اساس کار می کنند:

این سیستم شامل قطعاتی به شرح زیر می باشدکه در تصویر هم نمای کلی سیستم به همراه شماره قطعات دیده می شود:

۱- شیر انبساط

۲- مخزن رطوبت گیر(خشک کن) به همراه پرسوستات یا کلیدسه کاره

۳- کندانسور(مایع ساز)

13970704 300x184 - 8 عدد قطعه که باعث کارکرد کولر خودرو می شود.

۴- کمپرسور

۵- فن(پنکه)

۶- اواپراتور

۷- ترموستات الکترونیکی

۸- جعبه مجرای هیتر بخاری

کمپرسور:

بافشارکم ودر حالت گاز از اواپراتور به کمپرسور فشرده R134ماده مبرّد می شود که فشار ودمایش راافزایش می دهد. گاز مبرد گرم سپس بافشار وارد کندانسور (مایع ساز) می شود.

کندانسور:

مبرد داغ وپرفشار توسط کمپرسور بداخل لوله های حلقه ای کندانسور پمپاژ می شود .لوله های حلقه ای شکل دارای کانال هایی می باشند که دراطراف آن ها هوای سرعت داده شده توسط فن جلوی خودرو جریاندارد.ازآنجاییکه حرارت همیشه از جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال می یابد مبرد داغ مقداری از حرارت خود را به هوای خنک تر انتقال می دهد . پس از اینکه گاز مبرد داغ مقداری ازگرمای خود را از دست دهد به مایع تبدیل میشود.

مخزن خشک کن:

13970704.0438 300x216 - 8 عدد قطعه که باعث کارکرد کولر خودرو می شود.
مبرددرمخزن خشک کن جمع شده ورطوبت زدایی وسپس به صورت مایع کاملا اشباع وارد شیرانبساط می شود.مبرد به شکل مایع تحت فشار زیاد وبادمای بالا وارد مخزن خشک کن می شود .سپس مبرد ازداخل فیلتر عبور کرده ورطوبت وذرات خارجی آن گرفته می شود. سپس به شکل مایع به شیر انباط منتقل می شود . کلید کنترل فشار سیستم بر روی مخزن رطوبت گیر نصب می شودو پرسوستات نامیده می شود.(محل نشان داده شده در تصویر)

شیرانبساط:

مبردی که وارد شیر انبساط می شود به شکل مایع بوده ودما و فشار بالادارد . وظیفه شیر انبساط تنظیم مقدار مبرد است که بداخل تبخیرکننده توسط آن اسپری می شود . این شیر از وارد شدن مبرد بیش از مقدار قابل تبخیر جلوگیری می کند وضمن پایین آوردن فشار مبرد دمای آن را کاهش می دهد.

اواپراتور:

مبردپس از شیرانبساط واردتبخیرکننده می شود که در آنجا منبسط می شود. فشار داخل تبخیرکننده بدلیل عمل مکش کمپرسور بسیارپایین تر است. هنگامیکه سرماساز منبسط می شود به گازتبدیل می شود. عمل تبدیل مایع به گاز باکاهش دماانجام می شود ولذا حرارت از هوای اطراف اواپراتور گرفته می شود. سپس هوای خنک شده توسط فن بخاری وکولر بداخل اتومبیل فرستاده می شود.مبردسپس در حالت گاز توسط کمپرسور مکیده شده ومجددا درسیکل فشرده شده و به گردش در می آید.واین فرآیند به صورت مداوم انجام می شود.