امروزه رایج ترین و محبوب ترین رنگ های خودرو که حدود ۷۰% خودروهای تولید شده در جهان را شامل می شوند شامل رنگهای سفید، سیاه، و نقره ای می باشند. خودروهای قرمز، آبی و بژ بین ۶ تا ۹ درصد از رنگ های خودرو های موجود را شامل می شوند، این در حالی است که سایر رنگ فراوانی کمتر از ۵ درصد را شامل میشوند.

10 - معرفی محبوبترین رنگهای خودرو

نتایج یک نظرسنجی در آمریکا با موضوع بررسی محبوبیت انواع رنگ خودرو بصورت خلاصه در جدول زیر بیان شده است:

Untitled - معرفی محبوبترین رنگهای خودرو

تاثیر جنسیت در انتخاب رنگ خودرو

بررسی های آماری در سال ۲۰۱۳ در ایالات متحده نشان میدهد که مردان ۱۲ درصد بیشتر از زنان به اتومبیل های قرمز علاقمند هستند، در حالی که زنان ۹ درصد بیشتر از مردان خودرو نقره ای ترجیح می دهند.