45256345245 300x150 - دلایل تایید نکردن سایپا به درخواست نماینده مجلس برای تخصیص سراتو

در پی حواشی اتفاق افتاده در برنامه ی مناظره ی جمعه شب مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۷، با تحقیقات انجام شده مشخص گردید که مدیرعامل سایپا کیا سراتویی را طبق دستور یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به شخص مورد نظر تحویل نداده است.

در برنامه ی این هفته ی مناظره ی شبکه یک، یکی از منتقدان به خودروسازان، نامه ی درخواست یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت تخصیص یک دستگاه کیا سراتو را به فردی خاص، نشان داد. گویا این نامه ی درخواست در تیرماه سال جاری به دست سایپا رسیده بود و منتقد حاضر در برنامه سعی داشت تا اتفاق های پشت پرده و تحویل خودروها به صورت دستوری را افشا کند.
اما با اینکه برای همه ی افراد جامعه مشخص است که در حوزه ی اختیارات مدیران خودروسازی، همیشه تفاوتی میان مشتریان عادی و خاص وجود دارد، اما مشخص شد که مدیرعامل سایپا این نامه را تایید نکرده است. طبق بررسی های انجام شده گویا یک خبرنگار درخواست یک کیا سراتو داشته و نماینده مجلس هم برای تخصیص خودرو به این فرد، درخواست او را پیوست نامه ی خود می کند. اما گویا به خاطر شرایط فعلی مدیرعامل سایپا تمام فروش های دستوری و VIP را متوقف کرده است. برای همین بر اساس برخی مدارک خودرویی طبق درخواست این نماینده ی مجلس به دست خبرنگار مورد نظر نرسیده است.

اما مسئله ی اصلی این است که چرا باید یک نماینده ی مجلس درخواست تحویل خودرو به صورت دستوری را از خودروسازان داشته باشد! مگر نمایندگان مجلس از وضعیت فعلی خودروسازان اطلاع ندارند و نباید حقوق تمام مردم را در نظر بگیرند؟ لذا چرا باید این افراد از قدرت خود استفاده های نامتعارف داشته باشند و بخواهند تا با اعمال فشار به خواسته های خود و نزدیکانشان برسند؟
شاید بهتر باشد در شرایط فعلی در راستای شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس و خودروسازان، در ابتدا نام این نماینده اعلام شود تا مردم بیشتر مردم با شخصیت او آشنا شوند!