Forward مقدمه

افزايش سريع تعداد خودروها بخصوص اتومبيلهاي سواري و تنوع رنگ آنها باعث شده كه حرفه رنگپاشي (نقاشي )

خودرو روز بروز از نظر كمي و كيفي وسعت و دامنه بيشتري پيدا كند .

از طرف ديگر بعلت اينكه در هر تصادف و برخوردي كه براي خودرو پيش مي آيد ، ابتدا رنگ بدنه

آسيب مي بيند ، لذا حرفه رنگپاشي(نقاشي) گسترش و اهميت ويژه اي به خود اختصاص داده است .

گرچه رنگ پاشي بدنه خودرو تا اندازه زيادي احتياج به تجربه دارد تا كارگر مربوطه بت واند اين عمل را بنحو مطلوب

انجام دهد ولي كسب اين مهارت از راه تجربه مستلزم داشتن دانش و روش بكارگيري اصول اوليه در اين حرفه را لازم

مي داند.

اصول رنگپاشي ( نقاشي ) بدنه خودرو ، براي تمام خودروها يكسان بوده و در اينجا بيشتر مراحل زير سازي رنگ بدنه

اتومبيلهاي سواري مورد بررسي خواهد بود.

صنعت خودرو يك صنعت وارداتي در كشورمان ايران مي باشد كه تاريخچه ورود آن به دوره

قاجاريه بر مي گرددو از آنجائيكه اين وسيله نقليه بعدها مورد استقبال طبقات مختلف جامعه قرار گرفت خيلي سريع

توانست بين مردم براي خود جا باز كند . ولي م تاسفانه دو بخش اصلي آنرا كه مربوط به خدمات پس از فروش در

بخش هاي صافكاري ، شاسي كشي و رنگپاشي است را با دانش فني به ايران انتقال نداده اند و همين امر باعث شده كه

در اين بخش ها در خدمات پس از فروش پيشرفت قابل توجه اي مشاهده نشود .آنچه تاكنون در اين بخش ها ا رائه شده

است حاصل تجربيات استادكاران زحمتكش بوده كه با گذشت زمان ، خود راه حل مناسبي براي بالا بردن كيفيت

زير سازي رنگ در خدمات پس از فروش دست يافته اند و حاصل دسترنج خود را به نسل هاي آينده انتقال داده اند .

تاكنون آنچه در گارگاههاي رنگپاشي برروي بدنه خو درو انجام گرفته به روش سنتي بوده و امروزه كارآيي لازم را

ندارد زيرا خودروهاي جديد بيشتر داراي ورقهاي آلياژ دار و قطعات پلاستيكي ، رنگ شده مي باشند و از آن جائيكه

ورود خودروهاي خارجي به ايران آزاد شده است ،رنگ خودرو يكي از فاكتورهاي اصلي فروش آن در بازار مي باشد

لذا چاره اي نيست جز اينكه در بخش خدمات پس از فروش در كارگاههاي رنگپاشي تغي ي ر و تحولات اساسي و

زير بنائي صورت گيرد تا بتوان هرچه بيشتر رضايت صاحبان خودرو راجلب نمود .

با تشكر : سر دبير

۲

History of paints industry in Iran : تاريخچه صنعت رنگ و رزين ايران

براي آشنايي با تاريخچه و سابقه صنعت رنگ در ايران به سالهاي ۱۳۰۰ باز مي گرديم كه هنوز رنگ

در داخل كشور توليد نمي شد و استادكاران نقاش ، رنگ مورد نياز براي رنگ آميزي كاخها و ابنيه دولتي را با استفاده

از مواد گياهي و معدني در پاي كار ، به صورت دستي و با فرمولهاي سنتي توليد مي كردند .

در سال ۱۳۱۸ ، اولين واحد رنگسازي مدرن به نام رنگسازي ايران اقدام به توليد و عرضه رنگ روغني كارخانه اي نمود

و پس از آن شركتهاي رنگ سرو و رنگ شمس فعاليت رنگسازي خود را آغاز نمودند . در آن سالها هنوزرنگ روغني

كارخانه اي با استفاده از روغن هاي گياهي و پودرهاي معدني توليد مي شد و اين امر تا سال ۱۳۴۱ كه اولين محصول

رنگ روغني با استفاده از رزين الكيد توسط شركت پلاسكار به بازار عرضه گرديد .

براي مصارف ساختماني رنگ پلاستيك بر پايه پلي وينيل استات براي اولين با ر در سا ل ۱۳۳۸ توسط شركت پلاسكار

توليد و عرضه شد و پس از آن شركتهاي هاويلوكس ، رنگين ، ديروپ ، سوپر رنگ از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ به تدريج ،

رنگ پلاستكي خود را به بازار عرضه نمودند .

در واقع مي توان گفت كه در سال ۱۳۴۴ صنعت رنگسازي در ايران شكل تازه اي يافت و واحدهاي متع ددي فعاليت

خود را آغاز نمودند . شركتهاي تابا شيمي ، ديروپ ايران ، رنگين ، سوپر رنگ و پارس پامچال از جمله شركتهايي

هستند كه در اين سال پا به عرصه صنعت رنگ كشور گذاشته و محصولات جديد مانند لاكهاي روي چوب ، رنگهاي

هوا خشك و كوره اي صنعتي و رنگهاي تعميري خودرو را به بازار عرضه نمودند .

از اواخر ده ه ۵۰ تعداد واحدهاي توليدكننده رنگ افزايش يافت و در حال حاضر صنعت رنگ كشور با بيش از

۳۵۰ واحد صنعتي مجاز با مجموع ظرفيت توليد ۹۰۰ هزارتن در سال انواع رنگهاي ساختماني و صنعتي را

توليد مي نمايند . در همين ارتباط صدها واحد توليد غير مجاز نيز فعاليت مي نمايند .

صنعت توليد رزينهاي مورد مصرف در رنگسازي در كشور سابقه اي طولاني دارد . براي بررسي تاريخچه اين صنعت به

سال ۱۳۴۴ باز مي گرديم كه براي اولين بار رزين الكيد بوسيله رنگسازي ايران و رزين پلي وينيل استات توسط شركت

پلاسكار توليد گرديد و پس از آن نيز شركتهاي پارس سادولين ، ديروپ ايران اقدام به توليد رزين الكيد

ايران و توليد رزين پلي وينيل استات همت گماردند . و در حال حاضر صنعت رزين كشور با بيش از ۱۲۰ واحد صنعتي

و مجموع ظرفيت توليد ۷۵۰ هزارتن در سال قادر است انواع رزينهاي پلي وينيل استات و كوپليمرهاي آن و انواع

رزينهاي الكيد اصلاح شده ، آمينو رزينها ، انواع پلي استر غير اشباع ، رزينهاي اكريليك و رزين فنوليك را توليد

نمايند.

۳

Subjects one فصل اول

Kind of paint and raw-material انواع رنگ و مواد زير سازي

Some of paints in vehicle industry 1) انواع رنگها در صنعت خودرو

در صنعت خودرو رنگها به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند:

۱) رنگهاي ترموپلاست ۲) رنگهاي ترموست

۱) رنگهاي ترموپلاست : شامل رنگهاي روغني، رنگهاي تينر فوري، رنگهاي آب حلال است ، كه اين رنگها با

فرآيند حرارت ، نرم شده است. در رنگهاي ترموپلاست، رزين آنها با حرارت نرم شده خاصيت پلاستيكي پيدا

مي كنند و در حلال قابل انحلال مي باش ند و عامل خشك شدن آنها فيزيكي بوده و از طريق تبخير تينر موجود در

بوتيرات استات سلولز و رزين آكريليك ترموپلاست و ،(NC) رنگ خشك مي شوند . مانند رنگهاي نيتروسلولز

رنگهاي آب حلال كه آب آنها در اثر حرارت تبخير مي شود.

۲) رنگهاي ترموست : شامل رنگهاي دو جزئي مي باشند . رزين اين نوع رنگها با فرآيند شيميايي كه شامل افزودن

خشك كن يا هاردنر به رنگ مي باشد از خود واكنش نشان مي دهد و در دماي ۱۸ درجه سانتي گراد به بالا باعث

خشك شدن سطح رنگ ميشود . هر چه حرارت بالاتر رود سرعت خشك شدن آنها بيشتر خواهد بود كه بايد به

توصيه هاي شركت توليد كننده رنگ توجه كرد . اين نوع رنگها با گرم كردن مجدد نرم نمي شو ند و نسبت به حل

شدن در حلال مقاومت بيشتري از خود نشان مي ده ند. به عنوان مثال مي توان از رزين ملامين، رزين پلي يورتان،

۲۲ و كيلر دو جزئي ، رزين اپوكسي، رزين آكريليك، رزين پلي آستر نام برد كه در بازار به نام رنگهاي ۲۱

معروف ميباشند.

۴

، امروزه در صنعت خودروسازي بيشتر از رنگهاي ترموست و يا رنگ ن هايي دو پوششه كه همان رنگهاي بيس كد ۵۴

۶۹ و آب حلال مي باشند، استفاده مي شود . قابل ذكر است كه رنگهايي كه در صنعت خودرو سازي ب ر روي ،۵۵

بدنه خودرو پاشيده ميشوند با رنگهاي تعميراتي كه در كارگاههاي خدمات پس از فروش ( قسمت رنگپاشي )

استفاده مي شوند كاملا تفاوت دارند (از آستر اوليه تا رنگ نهايي ). همگي آنها از نوع كوره پخت بوده و فقط با

دماي بالاتر از ۱۶۰ درجه سانتي گراد مواد شيميايي موجود در رنگ از خود واكنش نشان مي ده د و خشك

مي شوند ودراين حالت هيچگونه تجهيزات بر روي خودرو نصب نشده است و در كارگاههاي رنگپاشي

(خدمات پس از فروش ) كارايي چنداني ندارند. به همين دليل در كارگاههاي خدمات پس از فروش حتما از رنگ

هوا خشك كه بنام رنگ تعميراتي (دو جزئي) مي باشد، استفاده مي كنند.

Paint in gradient : 2) اجزاء تشكيل دهنده رنگ

ساختار رنگ: رنگ از چهار بخش زير تشكيل شده است

۱) رزين ۲) رنگ دانه ۳) حلال ۴) تينر

رزين: ماده اي كه رنگدانه ها را به هم اتصال داده و به لايه ي رنگ جلا و قوام ميبخشد.

رنگ دانه: پودرهاي __________رنگين قابل انحلال در آب يا حلالها هستند كه باعث پوشش رنگي مي شوند.

حلال: عاملي است كه باعث حل شدن رزين رنگ مي شود.

تينر: مايعي است براي رقيقتر نمودن و بدست آوردن غلضت مناسب رنگ بكار ميرود.

ماده چسبنده ( رزين)

تركيبات ديگر

حلال

رنگدانه

۵

در صد اجزاء تشكيل دهنده رنگها

اجزاء رنگ درصد وزني درصد حجمي

۳۱/۷ ۲۹/ رزين ۵

۱۵/۵ ۲۷/ حلال ۴

– 10/ آب 6

۴۵/۹ ۱۸/ رنگدانه ۷

۳/۵ ۱۲/ رنگدانه يار ۳

۳/۴ ۱/ مواد افزودني ۵

مجموع ۱۰۰ ۱۰۰

دليل بكارگيري رنگها در صنعت خودرو :

۱) اطلاع رساني مانند خودروهاي آتش نشاني، پليس، آمبولانسها و غيره ۲) رعايت بهداشت

۳) محافظت در مقابل خوردگي ۴) خواص فيزيكي ۵) خواص تزئيني فروش بهتر و بيشتر

Fillers & pigments 3) پيگمنتها و پر كننده ها

تركيبات اصلي پوششهاي حفاظتي

الف) رنگدانه بازدارنده (لايه اوليه ) ب) رنگدانه هاي تقويت كننده يا بي اثر پ) رنگدانه رنگي

ت) رزين اوليه (بايندر) ث) رزين ثانويه ج) حلالها ه) پلاستي سايزر يا اصلاح كننده ها

گروههاي الف، ب، پ شامل رنگدانه ها و پيگمنتها بوده و گروههاي ت، ث، ج، چ، ه نيز شامل كل خودروها

مي گردد كه به آنها روشهاي حفاظتي مي گويند.

رنگدانه ها: دو نوع رنگدانه در رنگ بكار مي روند: معدني و آْلي

رنگدانه هاي معدني: اين رنگدانه ها از كانيهاي طبيعي تشكيل شده اند مثل فيرزوه، عقيق، گل ماش و غيره

رنگدانه هاي آلي: اين رنگدانه ها در صنعت از مواد خام پتروشيمي (از مواد مصنوعي) تهيه ميگردند.

از سوي ديگر، رنگدانه ها با توجه به كاربردشان به قسمتهاي زير تقسيم ميگردند.

رنگدانه هاي رنگين، رنگدانه هاي اضافي و رنگدانه هاي ضد زنگ اين رنگدانه ها در پوشش نهايي بكار

رفته و به رنگ قدرت پوششي مي بخشند .رنگدانه هاي اضافي يا پر كننده ها در پوششهاي مياني بكار مي روند و

وظيفه آنها مقاومت در مقابل سائيدگي است . از اين رنگدانه ها در موارد زير سازي استفاده شده و عمل اصلي آنها

جلوگيري از زنگ زدگي است.

۶

انواع خانواده آسترها و پر كننده هاي مجاز در صنعت رنگ خودرو :

شركت هاي خودرو سازي ، آستر مياني، آستر پر كننده، (ED) شامل آستر واش پرايمر – اچ پرايمر، و يا مشابه آستر

(بتونه فوري)، بتونه سنگي مي شود.

اولين لايه آستري رنگ:

آستر روغني، كاربرد اين آسترها در پوششهاي (ED رنگهاي آستر براي مثال آستر واش پرايمر، آستر فسفاته، (آستر

زيركار بوده . اين آسترها روي آهن لخت پاشيده شده كه باعث مي شو ند رنگ به خوبي به سطح فلز خام بچسبد تا

اين اتصال دوام بيشتري داشته باشد. آستر واش پرايمر در صنعت خودرو به دو بخش تقسيم مي شود.

(۲K) 1) و آستر واش پرايمر دو جزئي K) آستر واش پرايمر تك جزئي

آستر واش پرايمر (اچ پرايمر ):

آستر واش پرايمر يك آستر اسيدي مي باشد و از زنگ زدگي فلز جلوگيري مي نمايد و ايجاد چسبندگي بهتري بين

سطح فلز فسفاته شده و آستر ميانه مي كند و جزء اولين لايه آستر رنگي مي باشد كه معمولا ب ه رنگ زرد شفاف

۱) را روي ورقهاي روغني سياه (بدون آلياژدار ) مي پاشند و آستر K) توليد ميشود . آستر واش پرايمر تك جزئي

۲) را بر روي ورقهاي آلياژدار مثل ورقهاي گالوانيزه – ورقهاي آلومينيومي، مسي، برنجي K) واش پرايمر دو جزئي

۱۰ -۱۵ ) ميكرون بايد پاشيد. از آستر واش پرايمر براي پر كردن خش هاي ناشي μ) و غيره نيز به مقدار خيلي كم

از سمباده كاري نمي توان استفاده كرد . (آستر واش پرايمر به هيچ عنوان نبايد بر روي سطح آستر و يا رنگ پاشيده

شود چون بر روي آنها چسبندگي خوبي ندارد و در آينده باعث پوسته نمودن رنگ مي شود و فقط بايد روي سطح

فلز فسفاته شده اعمال شود. )

آستر مياني:

اين آستر از زنگ زدگي سطح فلز جلوگيري مي كند و سبب مي شود كه چسبندگي ميان آستر واش پرايمر و

پوششهاي بعدي بهتر انجام گر دد. اين آستر معمولا از رنگدانه هاي ضدزنگ با كيفيت عالي و نيز رنگدانه هايي كه

روغن را بسيار كم بخود جذب ميكنند تشكيل يافته است و براي پركردن خشهاي ظريف سمباده كاري بكار برده

(۱K) 2) در بازار قابل دسترس مي باشند. از آ ستر تك جزئي K) 1) و هم دو جزئي K) ميشود. اين آستر تك جزئي

فقط براي ورقهاي روغني سياه مي توان استفاده نمود و براي ورقهاي آلياژدار (گالوانيزه، آلومينيومي، برنجي، مسي و

بر روي سطوح قلع كشي شده- جوش برنج داده شده وبراي سطوح فايبر گلاس از آستر دو جزئي بايد استفاده نمود.

(۲K) 1) آستر دو جزئي K ) آستر مياني تك جزئي

۷

رنگ مياني (آستر پر كننده):

شامل آستر مياني و آستر سيلر نيز مي باشد . توسط اين نوع آسترها مي توان برخي از خشهاي جزئي باقيمانده از

سمباده كاري و بعضي از ناهمواريهاي جزئي كه هنوز در سطح كار باقي مانده اند را پر و برطرف نمود.

بتونه ها:

شامل بتونه سنگي، بتونه فوري، بتونه روغني مي باشند، اين آسترها براي پر كردن خشهاي عمقي و ناهمواريهاي كم

كه در سطح فلز و يا رنگ بوجود آمده بكار مي روند.

بتونه فوري :

بتونه فوري شامل ماده ي اصلي (ملات) و سخت كننده بوده كه براي ترميم نقايصي كه ب طور كامل با بتونه ي سنگي

قابل اصلاح نيست بكار مي رود و از آن بعنوان آستر پر كننده مي توان استفاده نمود . اعمال بتونه فوري به روش

۰ ميليمتر و براي پر كردن خش هاي عميق و / ليسه كشي طبق استاندارد جهاني خودرو سازان فقط در ضخامت ۵

لب پر شدن سطح رنگ مجازبه استفاده هستند. در غير اينصورت آنرا بايد به روش پاشي اعمال كنيد.

۲) در بازار قابل دسترس ميباشد. K) 1) و هم دو جزئي K) اين آستر پر كننده هم تك جزئي

بتونه سنگي :

از بتونه سنگي براي اصلاح ناهمواريهاي سط ح فلزي، قطعات ترموست (فايبر گلا س) بكار رفته شده در بدنه ي

خودرو مي توان استفاده كرد . تركيبات بتونه سنگي از (محصولي دو قسمتي ) شامل ماده ي اصلي خمير (ملات )

و خمير خشك كن (هاردنر) تشكيل شده است . از آنجائيكه بتونه ي سنگي پس از تركيب ماده اصلي و هاردنر

(در خلال حدود ۱۰ دقيقه ) بصورت ژل در مي آيد ، بايد هر چ ه سريعتر آنرا بر روي سطوح مورد ترميم طبق

دستورات زير اعمال نمود . لازم به ذكر است كه سطوح فلز بايد كاملا تميز بوده (عاري از هر گونه آلودگي ) اعم از

سوختگي در اثر جوشكاري – چربي – گرد و غبار و اسيد و غيره باشد و حتما سطح فلز را با سمباده خشن شماره

۸۰ بصورت دوراني خشدارنمود و سپس با حلال سيليكون بر خوب پاك كرد و سپس بتونه سنگي را روي سطح -۴۰

آماده سازي شده اعمال نمود.

(۱K) بتونه فوري تك جزئي

(۲K) آستر (بتونه پر كننده ) دو جزئي

بتونه سنگي دو جزئي

۸

قلع كشي :

در صنعت خودرو از آنجائي كه بتونه سنگي در مناطق شرجي باعث تاول زدن سطح كار مي شود كه اين امر موجب

ضرر و زيان مشتريان محترم و دو باره كاري براي كارگاهها ميگردد، مي توان جهت تعميرات ناهمواريهاي بدنه

خودرو از روش قلع كشي استفاده كرد كه اين عمل توسط افراد آموزش ديده در بخش صافكاري انجام مي شود.

رنگ رويه : شامل رنگهاي نيترو سلولزي، روغني آكريليك، لعابي آكريليك، يورتان آكريليك، رنگ ملامي ني و

رنگ آكريليك مي باشد . از اين نوع رنگها جهت پوششهاي رويه در نقش زيبا سازي سطح نهايي (نماي ) اتومبيل

استفاده مي شود.

رنگهاي بيس كد رنگ رويه ۲۱ ( دو جزئي ) از نوع ساده

۹

۱۰

Solvents 4)حلالها و تينرها

حلالها ما يعاتي شفاف هستند كه كمك مي كنند تا (رزين + رنگدانه) از حالت خميري شكل به حالت مايع دربيايد .

تينرها مايعاتي رقيق كننده اي هستند كه از حلالها ي جداگانه تشكيل شده اند . اين مواد براي تنظيم غلظت رنگ به

آن اضافه مي شوند.

امروزه تينرهاي مختلفي از نظر قدرت حل كنند گي و سرعت تبخير در دسترس هستند اين خواص در تغيير نسبت

تركيب حلالها توسط توليد كننده ها ،معين مي گردند . بر اساس توصيه هاي كمپاني رنگ ، مناسبترين نوع تينر را

براي رنگي كه مي خواهيد استفاده نمائيد، انتخاب كنيد . سرعت تبخير با حرارت تغيير مي كند بنابراين هنگام

رنگپاشي تينر مناسب را با توجه به دماي محيط انتخاب نمائيد براي مثال زماني كه دما زياد است ت ين ري با سرعت

تبخير آهسته و زماني كه دما كم است تينري با سرعت تبخير سريع انتخاب نمائيد.

تينر سريع تبخير:

قابل مصرف در دماي ۵ تا ۱۵ درجه سانتي گراد.

تينر استاندارد با تبخير معمولي:

قابل مصرف در دماي ۱۰ تا ۲۵ درجه سانتي گراد.

تينر آهسته تبخير:

قابل مصرف در دماي ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتي گراد.

تينر بسيار آهسته تبخير :

قابل مصرف در دماي ۳۲ تا ۳۵ درجه سانتي گراد به بالا.

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

Subjects two فصل دوم

انواع روشهاي رنگپاشي خودرو ( سنتي – مدرن ( علمي ) )

Traditional and standard preparation in spray paint repair

shops (after sales services)

رنگپاشي خودرو به دو روش زير صورت مي گيرد:

الف : روش اول زماني كه خودرو در كارخانه سازنده رنگپاشي مي شود كه اين موضوع در بحث ما گنجانده

نمي شود .

ب : روش دوم زماني كه خودروي رنگپاشي شده نياز به تعمير دارد كه اين موضوع به دو بخش رنگپاشي قطعات

فلزخام و رنگپاشي قطعات صافكاري شده تقسيم مي شو ند و ما در اين جزوه اين دو روش را بصورت سنتي و علمي

توضيح مي دهيم .

١- سطح فلز خام بدون آسيب ديدگي به روش سنتي

٢- سطح بدنه رنگ شده با آسيب ديدگي به روش سنتي

( ۲k ) ٣- سطح بدنه و يا قطعه خودرو ( سطح فلز خام ) با رنگ و يا بدون رنگ از نوع رنگهاي دو جزئي

رنگهاي ترموست به روش مدرن (علمي )

۴- سطح فلز خام ( بدون قري ) از نوع تينر حلالي ، هوا خشك به روش مدرن (علمي )

۱۶

١- فرآيند آماده سازي سطح فلز خام بدون آسيب ديدگي به روش سنتي توسط استادكاران با تجربه

The traditional preparation in spray paint repair shops on panel

surface without damages

١) آماده سازي سطح فلز خام توسط استادكاران به روش سنتي و پاك س ازي قطعه يا بدنه با استفاده از بنزين يا -١

تينر فوري ۱۰۰۰۰ جهت برطرف نمودن چربي هاي روي سطح فلز خام و دست كشيدن روي سطح فلز خام

جهت برطرف نمودن گرد وغبار .

٢) شستشو با آب و ريكا ( يا پودرتايد ) به همراه سمباده پوستاب از شماره هاي ۲۲۰ تا ۸۰۰ جهت برطرف نمودن -١

هرگونه آلودگي باقيمانده از قبيل زنگ زدگي ، آلودگي هاي باقيمانده در اثر جوشكاري در بخش صافكاري

و صيقلي نمودن سطح فلز خام جهت آماده سازي اوليه .

٣) آبكشي مجدد با آب تميز لوله كشي شهر و خشك كردن آن به وسيله دستمال وفشار هوا و دستكشي روي -١

سطح آن جهت رفع گرد و غبار.

۴) پاشش آستر آهن ۲۰۰۰ ( از نوع فوري ) بر روي سطح فلز خام در چند لايه حداقل سه دست بصورت پاششي -١

و رقيق كردن آستر با تينر فوري ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ و غيره .

۵) پس از خشك شدن كامل آستر در دماي هواي معمولي ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتيگراد حداقل به مدت -١

۴ الي ۸ ) ساعت . )

۶) پوستاب كاري با سمباده هاي شماره ۴۰۰ الي ۱۰۰۰ و استفاده از آب و ريكا جهت سائيدن آسانتر آستر رنگ -١

و دستكشي روي سطح آستر جهت برطرف نمودن گرد و غبار .

٧) كشيدن بتونه فوري با ليسه فنري فلزي و يا لاستيك بتونه كشي در چندين لايه جهت برطرف نمودن و -١

پر كردن خشهاي باقيمانده از سمباده كاري و گذاشتن جهت خشك شدن بتونه فوري كشيده شده بر روي

سطح آستر در دماي هواي معمولي به مدت حداقل يك شبانه روز ( ۲۴ ساعت ).

٨) پس از خشك شدن كامل بتونه فوري مراحل پوستاب كاري با استفاده از سمباده و آب و ريكا جهت سائيدن -١

۶ بالا . – 1 تا 1 – آسانتر آستر بتونه فوري و برطرف نمودن خشهاي باقي مانده از سمباده كاريهاي مراحل 1

۱۷

٩) چنانچه هيچگونه خشي بر روي سطح بتونه فوري رويت نكنند بعضي از استادكاران آستر هم رنگ روي آن -١

مي پاشند كه از نوع رنگ تينر فوري مي باشد و بعضي از استادكاران هم روي بتونه فوري مجددا دو دست

۲۰ درجه سانتيگراد به مدت – آستر فوري 2000 آهن مي پاشند و آنرا در دماي هواي معمولي كه 18

۴ الي ۸ ) ساعت قرارمي دهندتا خوب خشك شو ند مجددا روي آستر آهن را با سمباده پوستاب به شماره )

۸۰۰ الي ۱۵۰۰ با استفاده از آب و ريكا جهت سمباده كاري آسانتر روي سطح آستر را صاف و صيقلي

مي كنند .

١٠ ) شستشوي مجدد با آب لوله كشي شهر و خشك نمودن سطح آب با دستمال پارچه اي تميز و استفاده از -١

فشار باد هواي فشرده داخل كمپرسور و دستكشي روي سطح آستر .

١١ ) كشيدن دستمال پرزگير ( دستمال چسبناك ) جهت برطرف نمودن ذرات معلق در فضاي محل رنگپاشي كه -١

برروي آستر رنگ نشسته اند و دستكشي جهت برطرف نمودن گردوغبار .

. ١٢ ) پاشيدن چند لايه آستر همرنگ فوري جهت پوشش بهتر رنگ رويه ، برروي آستر فوري آهن ۲۰۰۰ -١

١٣ ) چنانچه هيچگونه گردو غبار و يا آلودگي و عيب در سطح آستر رويت ن شد پس از مدت -١

( حدود ۳۰ د قيقه ) رنگ بيس كد را كه قبلا شيد آنرا خود تان و يا توسط رنگ ساز تهيه شده با مقداري تينر

۲۵۰۰۰ نسبت به تجربه خود تان رقيق نموده و پس از گذراندن از صافي در كاسه پيستوله – فوري 10000

مي ريز يد و مجددا پس از اعمال دستمال پرزگير و دستكشي جهت برطرف نمودن گردو غبار سطح آست ر

همرنگ را ۲ الي ۳ دست بصورت افقي و عمودي بيس كد مي پاش يد و پس از مدت ( ۳۰ الي ۶۰ )دقيقه چنانچه

هيچگونه ذرات آلودگي روي سطح بيس كد رويت نكنند آنرا جهت پاشش كيلر دو جزئي رويه آماده

مي نمائيد .

١۴ ) چنانچه در سطح بيس كد پاشيده شده حفره و يا ذرات گردو غبار و يا هر ن وع عيبي ديده شود اول آنرا بوسيله -١

۱۸۰۰ و با استفاده از آب بر روي سطح – سمباده پوستاب به شماره 1500

بيس كد پوستاب كاري مجدد مي كنند و پس از خشك كردن سطح بيس كد با اعمال دستمال پرزگير و

دستكشي روي آن بيس كد نهايي را مي پاشند .

١۵ ) پس از گذشت ۳۰ الي ۶۰ دقيقه كه سطح بيس كد نهايي خوب مات شد روي آنرا كيلر -١

دو جزئي مي پاشند .

۱۸

١۶ ) ناگفته نماند كه اغلب استادكاران كيلر رويه ( دو جزئي ) را با تينر فوري ۱۰۰۰۰ الي ۲۵۰۰۰ رقيق مي كنند و -١

آنرا روي سطح بيس كد يك الي دو دست سنگين مي پاشند و خي لي از آنها در حين پاشش كيلر روي حفره

هاي كيلر را كه به اصطلاح علمي آنرا چشم ماهي شدن مي نامند رويت مي كنند كه باعث خراب شدن سطح

رنگ آنها مي شود و از طرفي هم مشاهده مي كنند كه در بيس كد آنها ذرات متاليك در يك جا جمع

شده اند و يا اينكه رگه هاي سياه روي سطح كارشان مشاهده شده و مجبور م ي شو ند پس از خشك شدن

سطح كار مجددا مراحل آنرا تكرار و رفع عيب نمايند و بسياري از استادكاران از كيلر هاي خارجي با كيفيت

بالا جهت پاشش كيلر نهايي استفاده مي كنند و پس از خشك شدن كامل كه حدود ۸ ساعت در هواي

۲۰ ) درجه سانتيگراد صورت مي گيرد ، آن را تحويل بخش صافكاري جهت نصب قطع ات – معمولي بين ( 18

و آماده نمودن جهت تحويل به مشتري مي دهند .

١٧ ) فراخوان مجدد خودرو به بخش رنگپاشي جهت پوليش كاري و قلم گيري نهايي. -١

١٨ ) پوستاب كاري مجدد روي سطح كيلر يا رنگ نهايي جهت برطرف كردن ذرات نشسته روي سطح كار و -١

پوليش كار ي نهايي كه همگي آنها ملاحظه مي كنند كه منطقه اي را كه رنگ و پوليش نموده اند سطح آن

مات شده است و يا اينكه لبه كار ( كناره انتهائي ) كار درست مشخص شده است .

۱۹

در جدول زير فرآيند كار كه در حال حاضر توسط استادكاران با تجربه در كارگاههاي رنگپاشي

( نقاشي ) بر روي خودرو بدون آسيب ديدگي در سطح كشور به روش سنتي انجام مي دهند را

برايتان به تصوير كشيده ايم :

رنگهاي دو جزئي ۲۱

رنگهاي بيس كد ۵۴ و ۶۹

( از خانواده رنگهاي دو جزئي )

سطح فلز خام سطح فلز خام

بر طرف نمودن آلودگيها و پوستاب كاري بر طرف نمودن آلودگيها و پوستاب كاري

پاشش و پوستاب كاري آستر فوري آهن ۲۰۰۰ پاشش و پوستاب كاري آستر فوري آهن ۲۰۰۰

اعمال بتونه فوري و پوستاب كاري اعمال بتونه فوري و پوستاب كاري

پاشش و پوستاب كاري آستر فوري آهن ۲۰۰۰ پاشش و پوستاب كاري آستر فوري آهن ۲۰۰۰

پاشش آستر همرنگ و دستمال و دستكشي پاشش آستر همرنگ و دستمال و دستكشي

پاشش رنگ نهايي ۲۱ و خشك كردن سطح رنگ پاشش بيس كد ۵۴ يا ۶۹

پوستاب كاري سطح رنگ نهايي سمباده كاري مجدد بيس كد و دستكشي و دستمال

كشي مجدد

پوليش كاري و واكس زني نهايي پاشش بيس كد نهايي

———————————– پاشش كيلر رويه و خشك كردن سطح كيلر

———————————– پوستاب كاري كيلر رويه

———————————– پوليش كاري و واكس زني نهايي

۲۰

٢- فرآيند آماده سازي سطح بدنه رنگ شده با آسيب ديدگي به روش سنتي توسط استاد ك اران

با تجربه

The traditional preparation in spray paint repair shops on panel

surface with damages

در حال حاضر در بيشتر كارگاههاي رنگپاشي در سطح كشور استادكاران با تجربه رنگپاش ( نقاش ) سطح آسيب ديده

را كه پس از تحويل از بخش صافكاري كه مورد تائيد اس تادكار رنگپاش قرار گرفته مراحل آماده سازي به روش سنتي

زير انجام مي دهند .

۱) پاك كردن سطح فلز جوشكاري و يا صافكاري شده با استفاده از جوهر نمك و سمباده پوستاب ۲۲۰ الي ۳۲۰ -۲

باآب و تايد و برطرف نمودن لبه هاي برجسته سطح رنگ( در هم گم كردن لبه ها و يا لايه هاي مختلف

رنگ و آستر )

۲-۲ )شستشو با آب تميز و خشك كردن سطح فلز و رنگ با فشار هوا و دستمال خشك و دستكشي روي س طح جهت

برطرف نمودن گرد و غبار از روي سطح كار

۳-۲ ) تركيب بتونه سنگي به روش سنتي و تجربي به مقدار مورد نياز با استفاده از كاردك بزرگ و ليسه فنري بزرگ و

كشيدن بتونه سنگي با ليسه فنري در چند مرحله بر روي سطوح ناهموار كوچك كه توسط بخش صافكاري يا

سنگ زني و يا در حين حمل ونقل به قطعه آسيب وارد شده است را پر مي كنند و دردماي ۱۸ الي ۲۰ درجه سانتيگراد

خوب خشك شود و برخي از اين استادكاران چنانچه دماي محيط كار آنها پائين باشد جهت خشك شدن سريع

بتونه سنگي خود مقدار بيشتري خشكن بتونه سنگي به تركيب آن اضافه مي كنند و آنرا از روي سطح فلزخام و

كناره هاي لبه رنگ كه قبلا انتهاي آنها در هم گم كرده بودند ، مي كشند تا انتهاي بتونه سنگي با سطح رنگ يك

سطح شود .

۴-۲ ) پس از خشك شدن سطح بتونه سنگي اغلب استادكاران رنگپاش ( نقاش ) سطح بتونه سنگي را با استفاده از

سمباده پوستاب خشن و تخته سمباده گير ، شيشه ، لاستيك لاك پشتي و مشابه آن همراه با آب جهت براده برداري

آسانتر سمباده و هم سطح و صيقلي نمودن ناهمواريه اي بتونه سنگي آنرا هم سطح و صاف و به شكل مورد نياز قطعه

درمي آورند و چنانچه لازم باشد مراحل بتونه سنگي كشي را جهت برطرف نمودن ناهمواريها و به خصوص خط هاي

دور گلگير ، زه ها ، لبه هاي زاويه دار سطح كار را تجربه بالا يكدست و يكنواخت در مي آورند و س پس سطح

بتونه سنگي را با فشار هوا خوب خشك مي كنند .

۲۱

۵-۲ ) برخي از استادكاران رنگپاشي خشها و حفره هاي باقيمانده حاصل از بتونه سنگي كشي را با

بتونه فوري پر مي كنند و پس از خشك شدن بتونه فوري آنرا با سمباده پوستاب و استفاده از آب و ريكا

هم سطح و رفع عيب مي كنند .

۶-۲ ) برخي ديگر از استادكاران نقاش روي سطح بتونه سنگي را پس ا ز اينكه خوب هم سطح نمودن د آنرا با آب فراوان

خوب تميز مي كنند و سپس با فشار هوا خوب خشك مي كنند و با كشيدن دست بر روي سطح بتونه سنگي شده و

كناره هاي كار ، گرد و غبار آنرا بر طرف مي نمايند .

۷-۲ ) پوشاندن سطوحي كه ن بايد آستر فوري شوند به وسيله كاغذ روزنامه و نوار چسب و روي لاستيكهاي چرخ را با

روزنامه ، پارچه ، برزنت و يا امثال آن كاملا مي پوشانند .

۸) پاشش آستر فوري ۲۰۰۰ آهن ،كه آنرا با تينر فوري ۱۰۰۰۰ يا ۲۰۰۰۰ در حد مورد نياز بصورت تجربي رقيق -۲

كرده و از صافي گذرانده ايد را بر روي سطح بتونه سنگي شده جهت پر كردن خش هاي ظريف بوجود آمده از

پوستاب كاري بر روي بتونه سنگي و رويت ناهمواريهاي و حفره هاي باقيمانده از بتونه سنگي و همچنين رويت

خشهاي عميق پاشيده شود و خشك كردن سطح آستر حداقل به مدت ۳ ساعت در دماي

۱۸ الي ۲۰ درجه سانتيگراد نياز دارد .

۹-۲ )كشيدن بتونه فوري با فنر فلزي و يا لاستيك بتونه فوري كش به روش سنتي بر روي سطوح ناهموار و خشهاي

عميق و حفره هاي باقيمانده از بتونه سنگي و پر كردن و خشك كردن سطوح بتونه فوري شده حداقل به مدت ۶ الي ۸

ساعت در دماي ۱۸ الي ۲۰ درجه سانتيگراد نيازدارد .

۱۰-۲ ) برداشتن كاغذ روزنامه و نوار چسب ها از روي سطح خودرو ( روكش ).

۱۱-۲ ) پوستاب كاري سطوح بتونه فوري كشيده شده با استفاده از سمباده و آب و تخته سمباده گير لاك پشتي ، شيشه

يا ديگر ابزار آلات ساخته شده نسبت به شكل سطح كار جهت يكنواخت كردن سطح كار انجام شود .

۱۲-۲ ) شستشو و آبكشي سطوح پوستاب كاري شده و رفع پسماندهاي حاصل از پوستاب كاري شده بر روي بدنه

خودرو .

۱۳-۲ ) خشك كردن با فشار هوا و دستمال خشك و دستكشي جهت برطرف نمودن گردوغبار .

۱۴-۲ ) پوشاندن سطوحي كه نبايد آستر همرنگ و يا رنگ شوند ، با كاغذ روزنامه و نوار چسب

۷ فوق . – مثل مراحل 2

۱۹ روش آماده سازي سطح فلزخام بدون آسيب ديدگي ، با اين – 14 الي 1 – 15-2 ) پاشش و اعمال روند كار طبق بند 1

تفاوت كه در صورت نياز ديگر سطوحي كه نبايد رنگ شوند بايد مجددا هر بار با كاغ ذ و نوار چسب جديد پوشانده

شوند .

۲۲

در جدول زير فرآيند كار كه در حال حاضر توسط استادكاران با تجربه در كارگاههاي رنگپاشي

( نقاشي ) بر روي بدنه خودرو با آسيب ديدگي در سطح كشور به روش سنتي انجام

مي دهند را برايتان به تصوير كشيده ايم :

رنگهاي دو جزئي ۲۱

رنگهاي بيس كد ۵۴ و ۶۹

( از خانواده رنگهاي دو جزئي )

سطح فلزخام سطح فلزخام

برطرف نمودن آلودگي ها و پوستاب كاري سطح فلز برطرف نمودن آلودگي ها و پوستاب كاري سطح فلز

اعمال بتونه سنگي و هم سطح نمودن آن به وسيله سمباده و

آب و خشك كردن سطح بتونه سنگي

اعمال بتونه س نگي و هم سطح نمودن آن به وسيله سمباده و

آب و خشك كردن سطح بتونه سنگي

كشيدن بتونه فوري بر روي سطح بتونه سنگي جهت برطرف

كردن حفره ها ، خشهاي خشن ، ناهمواريهاي كوچك و

خشك كردن سطح بتونه فوري و پوستاب كاري

كشيدن بتونه فوري بر روي سطح بتونه سنگي جهت برطرف

كردن حفره ها ، خشهاي خشن ، ناهمواريهاي كوچك و

خشك كردن سطح بتونه فوري و پوستاب كاري

پاشيدن آستر فوري ۲۰۰۰ آهن برروي سطح بتونه فوري و

خشك كردن آن و پوستاب كاري و دستمال كشي و

دستكشي جهت برطرف نمودن گردوغبار

پاشيدن آستر فوري ۲۰۰۰ آهن برروي سطح بتونه فوري و

خشك كردن آن و پوستاب كاري و دستمال كشي و

دستكشي جهت برطرف نمودن گردوغبار

پاشيدن آستر همرنگ فوري جهت پوشش بهتر رنگ نهايي و

خشك كردن سطح آن

پاشيدن آستر همرنگ فوري جهت پوشش بهتر رنگ نهايي و

خشك كردن سطح آن

پاشيدن رنگ ۲۱ دو جزئي و خشك كردن آن

دستكشي جهت برطرف نمودن گردوغبار از روي سطح

آستر همرنگ و پاشيدن بيس كد ،دودست و خشك كردن

سطح بيس كد

پوستاب كاري سطح رنگ ۲۱ جهت برطرف نمودن ذرات

گرد وغبار

پوستاب كاري سطح بيس كد جهت برطرف نمودن عيب كار

و دستكشي روي آن جهت بر طرف نمودن گردوغبار

پوليش كاري و واكس زدن س طح رنگ نهايي و كناره هاي

آن پاشيدن يك لايه ملايم بيس كد مجدد و خشك كردن آن

—————————————– پاشيدن كيلر نهايي

—————————————– پوستاب كاري كيلر نهايي جهت برطرف نمودن ذرات آن

—————————————–

پوليش كاري و واكس زدن سطح نهايي كيلر و كناره هاي

كار

۲۳

٣- فرآيند آماده سازي سطح فلز خام و آسيب ديده به روش مدرن (علمي )

The standard preparation in spray paint repair shops on panel

surface with damage

تشريح روش مدرن زير سازي و رنگپاشي با (تينر حلالي ) و هوا خشك بر روي بدنه خودرو در كارگاههاي تعميرات

( خدمات پس از فروش ) بر روي سطوح فلز رنگ دار و آسيب ديده پس از تحويل از بخش كارگاه صافكاري كه

عمليات صافكاري شده مورد تائيد استاد كار رنگپاش ( نقاش ) بدنه خودرو قرار گرفته است :

۱۵ ) سانتيمتر خارج – 1) ابتدا كارگر رنگ پاش بدنه خودرو مي بايستي اطراف سطوحي كه صافكاري شده را ( 10

ا ز بخش صافكاري شده با نوار چسب و كاغذ خوب بپوشاند و سپس با ژل رنگبر رنگ آنرا طبق دستو رالعمل

كارخانه ژل رنگبر برداشته و سپس با آب تميز شستشو و آب كشي كند تاتمامي آلودگي مواد از اسيد و پس

ماندهاي ژل رنگبر از روي بدنه خودرو برداشته شود .

۲۴

۲) برداشتن نوار چسب و كاغذ از سطوح پوشانده شده .

۳) پوشاندن مجدد اطراف سطوحي كه صافكاري شده ( ۱۰ الي ۱۵ ) سانتيمتر خارج از بخش صافكاري شده با نوار

چسب و كاغذ تميز ، حال اين بار مي بايستي با است فاده از موادفسفاته آب حلال و سمباده ۲۲۰ داخل فضاي

نوار چسب بندي شده به روش چرخشي خوب سمباده كاري ش ود تا كليه آلودگي هاي باقيمانده در اثر

جوشكاري و زنگ زدگي ها از روي سطح فلز برداشته شود . ( در صورت نياز از ابزار آلات نوك تيز مانند

سر مته شكسته شمار ه ۳ و يا تيغ اره شكسته و يا فرز انگشتي مخصوص سر دريل جهت بيرون آوردن آلودگي

ها از عمق سطوح جوشكاري شده استفاده نمائيدتاسطح فلزكاملا براق شود.)

۴) شستشو سطح فلز با آب تميز و آبكشي خوب و خشك كردن سطوح فسفاته شده

۵) برداشتن نوار چسب و كاغذ از سطوح پوشانده شده .

زير و اطراف سطوح نوار ( silicon remover ) ( 6) كشيدن دستمال آغشته به حلال سيليكون بر ( چربي بر

چسب بندي شده تا بيش از ۱۵ سانتيمتر خارج از سطح نوار چسب بندي شده جهت پاك كردن ذرات

باقيمانده از نوار چسب و برداشتن سيليكون حاصل از پوليش كاري ، واكس و اسيد هاي روي سطح رنگ

جهت نفوذ بهتر دندانه هاي تيز سمباده خشك و پر نشدن حفره هاي ما بين دندانه هاي سمباده و بالا رفتن

سرعت كار و بهره وري بهتر انجام شود .

به روش چرخشي بر روي سطوح فسفاته شده و در هم گم كردن لبه ها p- 7) استفاده از كاغذ سمباده خشك 80

و لايه هاي رنگ و آستري در يكديگر .

۲۵

همگي از نوع خشك و فقط در لبه ها و p-400 ، p-320 ، p-220 ، p-180 ، p-120 ، p- 8) استفاده از سمباده 100

در هم گم كردن لبه ها و لايه هاي رنگ و آستر .( سمباده هاي فوق روي سطوح صافكاري شده اعمال نشود )

خشك جهت مات كردن اطراف رنگ فابريك كارخانه اي p- 9) استفاده از سمباده 600

۱۰ ) كشيدن دستمال آغشته به حلال سيليكون بر ( چربي بر ) جهت بر طرف نمودن كليه ذرات ريز و آلودگي هاي

حاصله از سمباده كاري وپشت بند آن دستمال كشي مجدد خشك جهت برطرف نمودن پسماند هاي آلودگي

( با دستمال نخي بدون آهار )

۱۱ ) تركيب بتونه سنگي طبق دستور العمل كارخانه توليد كننده با رعايت نسبت صحيح خمير خشكن به بتونه و

مخلوط كردن درست ( روي يك سطح شيشه تميز كه با چربي بر سطح آن را پاك كرده ايد ) مقداري

خمير بتونه ريخته و بعد به مقدار گفته شده خشك كن به آن اضافه نمائيد و كاملا با كاردك روي سطح كل

شيشه كشيده تا مخلوط شود و طبق د ستور العمل زمان استفاده كه حدود( ۳ الي ۵ ) دقيقه مي باشد روي گودي

بدنه استفاده كنيد . روي سطح سيليكون كشيده شده به هيچ عنوان ديگر دست نكشيد چون دست آلوده به

اسيد بدن (عرق ) كه حاوي نمك بوده كه موجب زنگ زدگي سطح فلز خواهد شد .

۱۲ ) مقداري بتونه سنگي با فشار بسيار بالا فقط جهت پر كردن ناهمواري هاي عميق و خشك كردن آن با سشوار

صنعتي از فاصله دور جهت سرعت بخشيدن به عمل خشك شدن آن استفاده نمائيد .

بتونه سنگي دو جزئي

۲۶

خشك جهت هم سطح نمودن لايه اول بتونه سنگي ( به هيچ عنوان از آب و سمباده P- 13 ) استفاده از سمباده 80

پوستاب جهت سمباده كاري استفاده ننمائيد ، چون بتونه سنگي آب را به خود مي كشد و اكسيژن موجود در

آب باعث زنگ زدگي سطح فلز خواهد شدو سمباده پوستاب چون فاصله دندانه هاي تيز برنده آن به يكديگر

نزديك تر مي باشند كار ائي و بهره وري لازم ر ا نخو اهد داشت . لطفا روي سطح بتونه سنگي شده و اطراف آن

را به هيچ عنوان دست نكشيد .

۱۴ ) با استفاده از جارو برقي صنعتي گرد وغبار سطح كار سمباده كشيده شده را برطرف كنيد در صورت نياز

چنانچه حفره هاي داخل بتونه سنگي رويت شود آنها را با برس سيمي و پيستوله فشار هوا خوب تخليه و دهانه

آنها را باز كنيد .

۱۵ ) تركيب مجدد بتونه سنگي در حد سطح مورد نياز بارعايت دستورالعمل كارخانه توليد كننده بتونه سنگي با

درصدد مشخص خمير خشك كن به بتونه اضافه و خوب آنها را با هم مخلوط نمائيد .

۱۶ ) كشيدن بتونه سنگي با فشار زياد ب ر سطوح مورد نياز و خش ك كردن سطح آن با سشوار صنعتي از فاصله دور

جهت خ شك شدن سريعتر و بهره وري بهينه ، لازم به ذكر است كه ضخامت بتونه سنگي بر روي سطح كار به

هيچ عنوان نبايد از دو ميليمتر بيشتر باشد و حداقل دو سانتيمتر در داخل سطح فلز بدون رنگ كشيده شود .

بتونه سنگي به هيچ عنوان ن بايد بر روي سطح رنگ و يا آستر كشيده شود ، فقط بر روي سطح فلز خام و

خشدار خشن كشيده شود .

۱۷ ) پاشش گرد رنگ كمكي از نوع تينر فوري بر روي سطح بتونه سنگي شده خشك جه ت رويت ناهمواريها و

اصلاح خطوط از طريق رويت با چشم طبق دستور العمل انجام پذيرد.

فرسوده جهت خشن برداري و چسب روي سطح بتونه سنگي p- 18 ) استفاده از سمباده 80

( برداشتن به اصطلاح رزين بتونه )

۲۷

نوع خشك جهت همسطح نمودن سطوح ناهموار بتونه سنگي (لازم به ذكر است p- 19 ) استفاده از سمباده 80

جهت حفظ سلامت كارگر ان و محيط زيست و فضاي كارگاه بايستي از دست گاه سمباده برقي يا بادي مجهز به

مكنده استفاده شود و به هيچ عنوان از آب استفاده نشود چون فاقد استاندارد بوده و باعث ايجاد آلودگي در

سطح فلز و بتونه سنگي خواهد شد ) و كاغذ بندي و نوار چسب بندي كردن بر روي سطوحي كه نبايد آستر

شوند .

۲۰ ) تركيب آستر دو جزئي با رعايت درصد خشك كن و آستر رنگ طبق دستور العمل كارخانه توليد كننده آستر

دو جزئي صورت پذيرد و رعايت اينكه تمام موادي كه استفاده مي شود بهتر است از يك كارخانه توليدي

باشد همچنين پاشش آن در لايه ها بصورت گرد سبك بر روي سطح بتونه سنگي شده باشد و حداقل ۱۵ دقيقه

بين لايه اول و دوم صبر كنيد تا اسيد و تينر موجود در آستر به سطح بتونه سنگي زياد نفوذ نكند ( به هيچ عنوان

۲ استفاده / لايه هاي اول و دوم ضخيم پاشيده نشود ) لازم به ذكر است كه از پيستوله كاسه بالا با سوزن شماره ۵

شود . مي توانيد لايه سوم را بعد از گذشت ني م ساعت نسبت به دلخواه بر روي سطح بتونه سنگي شده و كناره

هاي لبه كشي ( در هم گم شده ) شده را با آستر دو جزئي پاشيد و تا ( ۶ الي ۷) لايه مي توانيد پاشش كنيد و

شعاع آستر را از مركز به اطراف مات شده توسعه دهيد و لايه ها را بصورت پاششي در هم گم كنيد .

۲۱ ) سطح آستر دو جزئي در دماي مناسب ،بين ۲۰ و حداكثر ۶۰ درجه سانتيگراد نسبت به شرايط موجود و

تجهيزات داخل كارگاه رنگپاشي مي توانيد خشك كنيد .

(۲K) آستر دو جزئي

۲۸

۲۲ ) پاشش گرد رنگ كمكي از نوع تينر فوري بر روي سطح آستر دو جزئي خشك شده و برداشتن نوار چسب و

كاغذ بندي شده از روي سطح كار .

۲۳ ) پوستاب كاري آستر دوجزئي خشك شده با سمباده هاي ۴۰۰ الي ۸۰۰ همراه با استفاده از آب و صابون جهت

سرعت بخشيدن به عمل پوستاب كاري و از بين رفتن تمام عيوب و گردرنگ كمكي و شستشو با آب تميز به

منظور پاك نمودن تمام پسماندهاي پوستاب كاري انجام شود .

۲۴ ) خشك كردن و باد گرفتن سطح كار و ذرات آب كه ما بين درزها ولبه هاي بدنه قرار

گرفته اند و كاغذ و نوار چسب اطراف سطح كار

۲۵ ) دستمال كشي با دستمال آغشته به حلال سيليكون بر ( چربي بر ) جهت بر طرف نمودن

هر گونه آلودگي از سطح آستر و دستمال كشي خشك و پاكيزه با د ستمال نخي بدون آهار و درخاتمه

( دستمال چسبناك كشي قبل از پاشش رنگ رويه ۲۱ و يا بيس كد ( ۵۴ يا ۶۹

۲۰ ،نسبت به نوع رنگ كه در فصل سخت افزار روش استاندارد زير سازي و – 26 ) پاشش و رعايت بندهاي 11

رنگپاشي بدنه خودرو با نوع رنگ تينر حلالي هوا خشك در كارگاههاي تعميرات ( خدمات پس از فروش )

بر روي سطح فلز خام سالم اشاره شده قابل اجرا مي باشند .

(به هيچ عنوان از بتونه فوري جهت خشگيري استفاده نشود . آستر دوجزئي در لايه هاي ۴ به بالا هم ان كار

خشگيري را انجام مي دهد .)

۲۹

۴ . فرآيند روش استاندارد زير سازي و رنگپاشي بدنه خودرو از نوع تينر حلالي ،

هوا خشك در كارگاههاي تعميرات (خدمات پس از فروش) بر روي سطح فلز خام( بدون قري )

The standard preparation in spray paint repair shops on panel

surface without damage

. Silicon-remover ( 1) چربي زدايي سطح فلز خام با مواد چربي بر (سيليكون بر

۲) پاك كردن سطح فلز خام چربي زدايي شده با پارچه نخي تميز(بدون آهار) .

۳) شستشوي سطح فلز خام با مواد فسفاتي آهن آب حلال و بكارگيري سمباده ۲۲۰ بصورت دوراني براي از بين

بردن آلودگي هاي فلز و ايجاد خش در جهت هاي مختلف .

۴) شستشوي سطح فلز فسفاته شده با آب حلال و خشك كردن سطح فلز .

۵) اعمال محافظ رنگ با مواد شيميايي آب حلال و خشك كردن سطح فلز .

۶) چربي زدايي مجدد با مواد سيليكون بر و دستمال كشي تميز .

۷) پاشش آستر واش پرايمر دو جزئي با رعايت نسبت تركيب خشكن به رنگ طبق دستور العمل شركت توليد كننده رنگ از

نوع هوا خشك

۸) پاشش آستر دو جزئي پوششي با رعايت نسبت تركيب خشكن و تينر دو جزئي از نوع هوا خشك و

خشك شدن كامل سطح آستر دو جزئي .

۹) پاشش گرد رنگ كمكي از نوع تينر فوري جهت شناسايي ناهمواريهاي سطح آستر .

. ۱۰ ) پوستاب كاري سطح آستر دو جزئي خشك شده با سمباده ۶۰۰ تا الي ۱۰۰۰

۶۹ با تينر مخصوص بيس كد طبق دستورالعمل كارخانه توليد كننده رنگ و پاشش – 11 ) رقيق كردن بيس كد 54

آن بر روي بدنه خودرو ۲ الي ۳ بار .

۱۲ ) پوستاب كاري مجدد بيس كد با سمباده شماره ۱۵۰۰ الي ۱۸۰۰ جهت بر طرف نمودن عيوب .

۱۳ ) پاشش مجدد دو دست بيس كد ملايم جهت تنظيم خواب اكريل ها و صدف ها .

۱۴ ) رقيق كردن سطح بيس كد كيلر دو جزئي از نوع هوا خشك و خشك شدن كامل سطح كيلر دو جزئي .

۱۵ ) پوستاب كاري سطح كيلر دو جزئي باسمباده ۲۵۰۰ الي ۳۰۰۰ جهت بر طرف نمودن عيوب .

۱۶ ) پوليش كاري با مواد پوليش آب حلال ماي ع و براق كردن با واكس مخصوص آب حلال ماي ع و براق نمودن با

واكس مخصوص آب حلال و تميز كردن سطح رنگ جهت جلاء بيشتر با پارچه نخي بدون آهار تميز .

لازم به ذكر است كه بسياري از جزئيات از قبيل هم خانواده بودن رنگ ، شيد رنگ و غيره در اين جا صحبت نشده

است .

۳۰

در جدول زير فرآيند شيوه استاندارد زير سازي و رنگپاشي بدنه خودرو از نوع تينر حلالي ،

هوا خشك در كارگا ههاي تعميرات (خدمات پس از فروش ) بر روي سطح فلز خام ( بدون قري )

نشان داده شده است .

رنگهاي دو جزئي ۲۱ رنگهاي بيس كد ۵۴ و ۶۹

چربي زدايي سطح فلز خام با حلال سيليكون بر

با دستمال نخي بدون آهار (Silicon – Remover)

چربي زدايي سطح فلز خام با حلال سيليكون بر

با دستمال نخي بدون آهار (Silicon – Remover)

پاك كردن حلال سيليكون بر با دستمال پاكيزه نخي بدون

آهار

پاك كردن حلال سيليكون بر با دستمال پاكيزه نخي بدون

آهار

اعمال فسفاته آب حلال آهن با سمباده ۲۲۰ بصورت چرخشي اعمال فسفاته آب حلال آهن با سمباده ۲۲۰ بصورت چرخشي

شستشو مواد فسفاتي با آب پاكيزه و آبكش آن و خشك

كردن سطح فلز با دستمال نخي بدون آهار

شستشو مواد فسفاتي با آب پاكيزه و آبكش آن و خشك

كردن سطح فلز با دستمال نخي بدون آهار

اعمال حلال محافظ زنگ آب حلال و خشك كردن آن با دستم ال

نخي بدون آهار

اعمال حلال محافظ زنگ آب حلال و خشك كردن آن با دستمال

نخي بدون آهار

اعمال حلال سيليكون بر با دستمال بدون آهار و دستمال كش

مجدد با دستمال تميز جهت خشك كردن و بر طرف نمودن

مه سيليكون از سطح فلز و چسب و كاغذ بندي اطراف سطح

مورد نياز آستر پاشي .

اعمال حلال سيليكون بر با دستمال بدون آهار و دستمال كش

مجدد با دستمال تميز جهت خشك كردن و بر طرف نمودن

مه سيليكون از سطح فلز و چسب و كاغذ بندي اطراف سطح

مورد نياز آستر پاشي .

پاشش آستر دو جزئي واش پريمر با رعايت درصد خشكن به

آستر طبق دستورالعمل كارخانه توليد كننده آستر واش پرايمر دو جزئي

پاشش آستر دو جزئي واش پريمر با رعايت درصد خشكن به

آستر طبق دستورالعمل كارخانه توليد كننده آستر واش پرايمر دو جزئي

پاشش آستر دو جزئي پوششي با رعايت درصد خشكن و تينر

دو جزئي طبق دستورالعمل كارخانه توليد كننده آستر دو

جزئي و خشك شده كامل آن

پاشش آستر دو جزئي پوششي با رعايت درصد خشكن و تينر

دو جزئي طبق دستورالعمل كارخانه توليد كننده آستر دو

جزئي و خشك شده كامل آن

پاشش گرد رنگ كمكي (از نوع تينر فوري ) جهت رويت ناهمواريهاي

سطح آستردو جزئي و برداشتن نوارچسب و كاغذبندي ها.

پاشش گ رد رنگ كمكي (از نوع تينر فوري ) جهت رويت ناهمواريهاي

سطح آستردو جزئي و برداشتن نوارچسب و كاغذبندي ها.

پوستاب كاري آستر دو جزئي خشك شده با سمباده

۱۰۰۰-۶۰۰ و آب كشي سطح آن با آب پاكيزه و خشك

كردن سطح آن و نوار چسب و كاغذبندي اطراف قابل رنگپاشي .

پوستاب كاري آستر دو جزئي خشك شده با سمباده

۱۰۰۰-۶۰۰ و آب كشي سطح آن با آب پاكيزه و خشك

كردن سطح آن و نوار چسب و كاغذبندي اطراف قابل رنگپاشي .

۳۱

دستمال كشي با حلال سيليكون بر روي سطح آستر دو جزئي خشك

و دستمال كشي مجدد با دس تمال تميز نخي بدون آهار و دستمال

چسبناك

دستمال كشي با حلال سيليكون بر روي سطح آستر دو جزئي خشك

و دستمال كشي مجدد با دس تمال تميز نخي بدون آهار و دستمال

چسبناك

رقيق كردن و پاشش رنگ رويه ۲۱ با رعايت درصد خشكن و

تينر دو جزئي طبق دستورالعمل كارخانه توليد كننده رنگ و

مدت خشك شدن سطح رنگ

رقيق كردن و پاشش بيس كد ۵۴ و ۶۹ با تينر مخصوص ب يس كد و

رعايت درصد تينر طبق دستور العمل كارخانه توليد كننده رنگ ب يس

كد و مدت خشك شدن سطح آن

۳۰۰۰ جهت بر طرف نمودن – پوستاب كاري با سمباده 2500

عيوب

پوستاب كاري سطح بيس كد جهت بر طرف نمودن عيوب

اعمال پوليش كاري با پريش آب حلال مايه (شير پوليش)

دستمال حلال كشي سيليكون بر روي سطح بيس كد و دستمال

كشي مجدد با دستمال نخي بدون آهار و دستمال چسبناك

اعمال واكس با اسفنج جهت مراقبت و حفاظت در مقابل

ماوراء بنفش نور خورشيد . (U.V) اشعه

پاشش دو لايه گرد رنگ بيس كد جهت تنظيم خواب اكريلها و

يا صدفها رعايت خشك شدن سطح بيس كد ۱۰ الي ۱۵ دقيقه در

دماي ۱۸ الي ۲۵ درجه

تميز كاري واكس با دستمال نخي بدون آهار جهت جلاء

(Solid) بيشتر سطح رنگ ساده

رقيق كردن و يا پاشش كيلر دو جزئي با رعايت درصد خشكن و

تينر دو جزئي طبق دستور كارخانه توليد كننده رنگ و مدت

خشك شده سطح كيلر دو جزئي

۳۰۰۰ جهت برطرف نمودن عيوب – پوستاب كاري با سمباده 2500

اعمال پويش كاري با پوليش آب حلال مايه ( شير پوليش )

اعمال واكس با اسفنج جهت براقيت و حفاظت در مقابل اشعه ماوراء

بنفش نور خورشيد.

تميز كاري واكس با دستمال نخي بدون آهار جهت جلاء بيشتر سطح

۳۲

Subjects three فصل سوم

فرآيندكار رنگپاشي (نقاشي)

Preparation and application of spray painting

١. برداشتن رنگ بدنه خودرو

٢. سمباده كاري

٣. راهنمائي نحوه پاشش رنگ

۴. نحوه خشك كردن رنگهاي هوا خشك

۵. پوليش كردن

۳۳

Removal of paint : 1. برداشتن رنگ بدنه خودرو

در اغلب موارد جهت رنگ كردن مجدد بدنه خودرو بايد رنگهاي قبلي را بعلت خراب بودن يا پوسته شدن تراشيد ،

زيرا رنگ اصلي بعلت نداشتن خاصيت چسبندگي كافي باعث پوسته شدن و ريختن رنگ جديد مي شود .

طرق مختلف برداشتن رنگ اصلي عبارتند از :

۱) استفاده از سشوار صنعتي

۲) اسيد رنگبر(ژل رنگبر)

۳) دستگاه ديسك سمباده بادي دوراني يا اوربيتال

استفاده از سشوار صنعتي

از سشوار صنعتي براي سوزاندن رنگ بدنه خودرو استفاده مي كنند به اين صور ت كه بعد از سوخته شدن ،رنگ را با

كاردك و يا برس سيمي كاملا تميز مي كنند .

يك نمونه سشوار صنعتي روش برداشتن رنگ بدنه خودروبا سشوارصنعتي

۳۴

اسيد رنگبر(ژل رنگبر)

اسيد رنگبرنوعي ژل است كه اگر با قلم مو روي رنگ بزنيم بعد چند دقيقه مي توان سطح رنگ را با كاردك تراشيد .

دستگاه ديسك سمباده بادي دوراني يا اوربيتال

دستگاههاي سمباده برقي و بادي ، به دو صورت ( دوراني و اوربيتال ) در بازار موجود مي باشد ،شما مي توانيد سطح

رنگ را بتراشيد . در تصاوير زير چند نمونه از آن را مشاهده مي كنيد.

يك نمونه دستگاه سمباده بادي اوربيتال با

محلي براي مكيدن گردوغبارتوسط جارو برقي

يك نمونه دستگاه سمباده بادي دوراني با محلي

براي مكيدن گردوغبارتوسط جارو برقي

اسيد رنگبر( ژل رنگبر)

۳۵

Abrasives 2. سمباده كاري

سمباده ها

يك سمباده كاغذي به چه مي گويند؟

يك سمباده كاغذي وسيله اي است كه شما با آن مي توانيد يك سطح را بسائيد و سيقل دهيد .

با سائيدن كاغذ سمباده بر روي سطح كار، ذرات آن باعث مي شوند عمق سطوحي را كه شما

نمي خواهيد برايتان بردارد.

سمباده را از سه نوع مواد اصلي درست مي كنند:

-۱ مواد معدني (بصورت ذرات)

-۲ لايه پشتي

-۳ چسب

انواع سمباده

شما مي توانيد از سمباده جهت براده برداري خيلي زبر و كمي زبر و سيقلي استفاده كنيد .

ذرات آنها به ۵ درجه تقسيم شده اند و از لحاظ ساختار به دو گروه تقسيم بندي شده اند.

-۱ نوع معدني: سنگ آتشزنه، سنگ سمباده، گرانيت

-۲ نوع مصنوعي: اكسيد آلومينيوم، كربور سيليسيم

ذرات طبيعي:

ذرات طبيعي را از معادن زميني استخراج مي كنند . اين سه نوع سنگ معدن طبيعي نسبت به برندگي (سائيدن ) آنها به

ترتيب زير مي باشند.

-۱ سنگ آتشزنه

-۲ سنگ سمباده

-۳ سنگ گراني

۳۶

-۱ سنگ آتشزنه

از ذرات سنگ آتشزنه براي سنگ فندك نيز استفاده مي شود.

خصوصيات:

رنگ: سفيد

مشخصات: نوك تيز

استقامت: خيلي سريع خورده مي شود

موارد استفاده: فقط براي سمباده كاري اجناس نرم استفاده مي شود مانند گچ و …

-۲ سنگ سمباده

خصوصيات:

رنگ: مشكي

مشخصات: سخت و ذرات آن تخت مي باشند

موارد استفاده: براي سمباده كاري چوب نرم

-۳ سنگ گرانيت

خصوصيات:

رنگ: قهوه اي قرمز

مشخصات: روي فلزات سريع خورده مي شود

موارد استفاده: براي سمباده كاري چوب نرم

به خاطر خصوصيات منحصر به فرد آنها، از ذرات معادن طبيعي بيشتر در صنعت نجاري – صنايع دست ي و چوب و

مجسمه سازي چوبي و صنايع ساختمان سازي چوبي استفاده مي شود.

۳۷

ذرات مصنوعي:

آنها در دو نوع ذرات مصنوعي يكي به نام اكسيد آلومينيوم و ديگري بنام كربور سيليسيم مي باشند .

از هر دو نوع آنها براي سمباده كاري سطوح فلزات و رنگ كاري شده استفاده ميكنند.

از اكسيد آل ومينيوم بعلت اينكه روزنه هاي آنها روي كاغذ سمباده از هم باز است براي سمباده كاري به روش خشك

استفاده مي كنند.

رنگ: سفيد

از كاغد سمباده روزنه باز فقط براي سمباده كاري به روش خشك استفاده مي شود.

هدف از فاصله ذرات كاغذ سمباده چيست؟

براي اينكه فرصت بدهد تا براده ها برداشته شده، رنگ مابين دندانه ذرات كاغذ سمباده حركت كنند.

كربور سيليسيم كه روزنه ذرات آنها نسبت به هم نزديك تر است آنها را بصورت ف شرده تر بر روي كاغذ

مي پاشند و به همين دليل از آنها براي سمباده كاري با آب استفاده مي كنند. (پوستاب)

رنگ: مشكي

چرا در موقع استفاده از كاغذ سمباده هاي روزنه بسته در حين سمباده كاري از آب بايد استفاده شود؟

بدليل اينكه نگذارد براده هاي لجن سطوح برداشته شده دندانه هاي ذرات كاغذ سمباده را

پر (كور) كنند.

۳۸

درجه بندي ذرات سمباده

ذرات سمباده به ۵ درجه زبر و متوسط تقسيم مي شوند . شماره درجه زبري ذرات هميشه در پشت كاغذ سمباده درج

شده است. هر چه شماره عدد درجه ذرات بالاتر باشد ريزي ذرات آن بيشتر مي باشد.

(جاي خش براده برداري آن ظريف تر مي باشد)

سمباده پشت اليافي

مزاياي سمباده پشت اليافي چيست؟

آنها محكم تر و انعطاف پذيرتر و استوار تر مي باشند. پوسته صفحه سمباده سنگ زني از نوع پشت اليافي مي باشد.

سمباده پشت تركيبي:

آنها از كاغذ و پارچه به هم چسبيده شده اند بدليل اينكه بتوانند ذرات سمباده درشت تري (زبرتري) را روي آنها چسباند.

۳۹

در جدول زير مي توانيد كاربرد سمباده ها و نوع مصرف آن را ملاحظه كنيد:

خشك/ آب شماره زبري كاغذ سمباده سطوح مورد سمباده كاري

خشك

۱۸۰

۲۲۰

لبه كشي

۲۴۰ بتونه فوري – آب 320

آب

آب

آب

۶۰۰ -۸۰۰

۴۰۰ -۶۰۰

۸۰۰

آستر روي

نيترو بسلونوز – رنگ آكريليك

آستر پر كننده دو جزئي

آستر رويه دو جزئي

آب

آب

آب

آب

۸۰۰

۱۲۰۰ – خيلي ظريف

۱۰۰۰ – 800

۱۲۰۰ – خيلي ظريف – 2000

لايه رنگهاي رويه

آكريليك براي رنگ پاشي مجدد

آكريليك براي پوليش كاري

دو جزئي براي رنگ پاشي مجدد

دو جزئي براي پوليش كاري

۲۴۰ لايه رنگ رويه موجود جهت آستر سيلر – خشك/ آب 220

نحوه نگهداري از كاغذ سمباده

كاغذ سمباده بايد بريده شود نه اينكه پاره گردد.

چگونه مي توانيد در كاغذ سمباده صرفه جويي كنيد؟

بهتر است آنها را در قطعات كوچك ببريد و تمام سطح آنرا استفاده كنيد.

كجا بايد كاغذ سمباده را نگهداري كرد؟ در جاي سرد و خشك

۴۰

وسايل كمكي سمباده كاري:

سه نوع وسايل كمكي وجود دارد كه مي تواند سمباده كاري را آسانتر كند.

لاستيكهاي سمباده گيري، صابون و دستگاه سمباده كاري

همچنين در اين تصوير شما مي توانيد با دستگاه ديسك سمباده و دستگاه سمباده اوربيتال آشنا شويد.

دستگاه ديسك سمباده به اين معنا تعريف مي شود چون لاستيك روي اين دستگاه بصورت دوراني

مي چرخد.

دستگاه سمباده اوربيتال به اين معنا تعريف مي شود چون لاستيك روي اين دستگاه بصورت افقي

و خطي به سمت چپ و راست و يك نيم گردش خارج از خط مركز دوراني هم دارد.

۴۱

سمباده الياف مصنوعي- نمدي (سمباده اسكاچي)

سمباده نمدي مصنوعي كه اغلب آنرا بنام اسكاچ برايد نام مي برند از الياف مصنوعي پلاستيكي، ذرات سمباده و

چسب بصورت لايه هاي كلفت بافته شده اند كه در اغلب موارد براي مات كردن از آنها به جاي كاغذ سمباده

استفاده مي كنند . اين نوع سمباده نمدي (سمباده اسكاچ برايد ) را مي توان بصورت صفحات بريده شده آماده و يا

بصورت توپي (رول) تهيه كرد . آنها معمولا با شماره زبري مختلف موجود مي باشند . متداولترين نوع آنها به شرح

زير مي باشند.

-۱ زرشكي رنگ شماره آن با شماره ۴۴۷ : اين اسكا چ (نمد) حاوي ذرات سمباده

اكسيد آلومينيوم بوده كه بيشتر براي سطح قابل دسترس از قبيل درب موتور – درب صندوق عقب، گلگير و

غيره استفاده مي شود.

-۲ طوسي رنگ آن با شماره ۴۴۸ : اين اسكاچ (نمد) حاوي ذرات سمباده كربور سيليسيم بوده كه بيشتر براي

سمباده كاري سطوح لبه كشي استفاده مي كنند.

-۳ سفيد رنگ : اين نوع اسكاچ برايد (نمد) بدون ذرات زبر سمباده بوده و بيشتر براي

پاك كردن گرد رنگ نشسته شده بر روي شيشه ها- زه ها استفاده ميشود.

مزاياي سمباده ها نمدي عبارتند از :

الف) كارائي و دوام بيشتري نسبت به سمباده كاغذي دارند.

ب ) از آنها مي توان چندين بار استفاده كرد.

پ ) تمامي قوس و خم ها را راحت مي توان سمباده كاري كرد.

ت ) ايجاد گودي نمي كند.

ث ) روزنه هاي آن دير پر مي شوند.

ج ) ايمني بالاي بر روي فلزات دارند بدليل اينكه از مواد غير فلزي مي باشند.

۴۲

رعايت نكات اوليه قبل از سمباده كاري:

قبل از شروع كار بايد سطح مورد تعمير را با آب و صابون خوب شستشو داد تا هر گونه آلودگي و گرد و غبار برداشته

شود و سپس بايستي سطح كار را با مواد سيليكون بر (چربي بر شيميايي ) كاملا پاك كرد. چون هر گونه چربي بر روي

سطح كار باعث مي شود كه دندانه هاي ذرات روي سمباده خوب با سطح كار درگير نشوند و حفره هاي آن با مواد

چربي پر شوند و سمباده شما بر روي كار سر بخورد و بدون آنكه از آن بهره وري مفيد شده باشد سمباده شما كارائي

لازم را نداشته باشد . ضمنا توصيه مي شود حتما قبل از هر گونه سمباده كاري زه ها و لبه ها و سطوحي كه برجسته

مي باشند را با نوار چسب خوب چسب بندي نمائيد تا سطح كاغذ سمباده شما آسيبي به زه ها و ديگر موارد فوق وارد

نكند يا اينكه آنها را پياده و در جاي امن نگهداري كنيد و پس از اتمام كار مجددا آنها را در جاي خود نصب نمائيد .

در شكل زير وسايل مورد نياز را برايتان نمايش داده ايم.

۴۳

طريقه صحيح سمباده كاري به روش دستي :

بهترين روش سمباده كاري بصورت چرخشي مي باشد.

مزاياي سمباده كاري به روش چرخشي:

ايجاد خش در جهت هاي مختلف، اح ساس خستگي كمتر بدن، درگيري بهتر لايه هاي آستر رنگ به يكديگر، باقي

نگذاشتن اثر پله كناره هاي سمباده بر روي سطح كار، لبه كشي آسانتر، گم شدن

خش هاي سمباده در داخل يكديگر . در شكل زير از روي تصوير مي توانيد نحو ه ي سمباده كاري را به روش

چرخشي ملاحظه نمائيد.

معايب سمباده كاري به روش خطي:

بعلت اينكه خشهاي سمباده فقط در يك جهت ايجاد مي شود، احتمال جدا شدن لايه هاي رنگ از هم زياد است .

ايجاد گودي توسط انتهاي كاغذ سمباده و لبه تيز ابزار سمباده گيري، خسته شدن كارگر بعلت حركت يك جهته

عضلات دست و كتف، پر شدن سريعتر روزنه هاي كاغذ سمباده، استهلاك بيشتر سمب اده، بالا رفتن هزينه و كندي

پيشرفت كار.

در ضمن توصيه مي شود هيچ وقت از انگشتان خود براي سمباده كاري استفاده ننمائيد چون ايجاد

فرو رفتگي در حين سمباده كاري از خود باقي خواهد گذاشت . در شكل زير به طور واضح نمونه آنرا مشاهد خواهيد

نمود.

۴۴

استفاده از گرد رنگ كمكي:

گردرنگ كمكي در حين سمباده كاري ، ناهمواريهاي سطح كار را مشخص ميكند، بهتر است روي تمام سطح كاري

را كه مي خواهيد سمباده كاري كنيد يك لايه ملايم گردرنگ كمكي بپاشيد و بهترين روش از يك رنگ متضاد آن

ميباشد . از گردرنگ مي توان براي پو ستاب كاري آستر و بتونه فوري جهت شناسايي ناهمواريها بدون دست كشيدن از

طريق رويت با چشم مشخص نمود همچنين مي توان با پاشيدن گردرنگ كمكي بر روي سطح بتونه سنگي اعمال شده ،

هر گونه ناهمواري را بر روي سطح كار از طريق چشم رويت كرد بدون اينكه نياز به دست كشيدن روي كار موج آنرا

شناسايي كنيد . اين روش داراي اين مزيت است كه سطح كار شما از هر گونه آلودگي نظير چربي و يا اسيد دست

محفوظ بماند. تصوير زير نمايي از اعمال گرد رنگ كمكي را برايتان تشريح مي كند.

( توصيه مي شود گرد رنگ كمكي را حتما از نوع رنگ تينر فوري انتخاب كنيد . )

( لطفا فقط يك لايه نازك بپاشيد )

اعمال گرد رنگ كمكي

۴۵

لبه كشي سمباده كاري:

چنانچه در سطح رنگ خش، زنگ زدگي، ترك در سطح رنگ، لب پر شد ن سطح رنگ، آشغال در عمق كار، ق ري

در سطح بدنه و غيره ملاحظه شود ، نياز به سمباده كاري به روش لبه كشي ميباشد . در ش كل زير تصاويري از آماده

سازي لبه كشي سمباده كاري را مرحله به مرحله برايتان نشان داده ايم.

۴۶

Guide line of spray – paint application 3 . راهنمائي نحوه پاشش رنگ

: ( ۲k ) چگونگي پاشيدن رنگهاي دو جزئي

پيستوله:

پيستوله ها ئي كه بيشتر د ر صنعت رنگپاشي بدنه خودرو در خدمات پس از فروش به كار مي روند داراي دو سيستم

مي باشند:

۱) سيستم مخزن پايين كه به روش مكش رنگ و يا تحت فشار عمل مي كنند.

۲) سيستم مخزن بالا كه به روش سرازير شدن رنگ عمل مي كنند.

قبل از پاشيدن رنگ روي سطحي كه قبلا مي بايستي بد رستي زيرسازي كرده باشيد ابتدا بايد پيستوله را تست كرد تا از

كاركرد مكش صحيح آن مطمئن شويد.

۱) مطمئن شويد كه روزنه هاي خروجي سر پيستوله را كه از آنها هوا و رنگ خارج مي شوند كاملا تميز باش ند و هيچ

گونه گرفتگي نداشته باشند.

۲) اطمينان حاصل كنيد كه روزنه تنفسي موجود روي درب مخزن پيستوله با رنگ وكثيفي مسدود نشده باشد.

فاصله پيستوله از كار:

( ۲۵ cm پيستوله بايد به اندازه ي يك وجب (حدود

از سطح كار فاصله داشته باشد تا بدين ترتيب

پس از پاشيدن رنگ، سطحي صاف و يكنواخت

حاصل شود.

سطح كار

۴۷

فشار هوا:

۳۵۰ را پيشنهاد مي كنند كه استاد كار رنگپاش به تناسب kpa – 420kpa اغلب شركتهاي رنگسازي، فشاري بين

مساحت سطحي كه رنگ مي كند فشاري را در اين

محدوده روي مانومتر فشار هوا تنظيم كند.

فشار هواي مورد نياز جهت اتميزه كردن ( بصورت ذرات

ريز در آوردن ) رنگ با مقدار غلظت و نوع رنگ بستگي

دارد. مقدار فشار هواي پيستوله بوسيله شير تنظيم كننده

هوا تنظيم مي گردد .

تنظيم فشار هوا به تجربه شخص رنگ پاش نيز بستگي دارد.

فشار هواي خيلي كم ، رنگ را كاملا اتميزه نكرده و باعث جمع شدن رنگ مي گردد و فشار زياد باعث خشك

شدن و پوسته شدن رنگ مي شود ولي فشار تنظيم شده و مناسب بودن سوراخ درپوش و فاصله پيستوله نسبت به سطح

كار نتيجه رضايت بخشي را بوجود مي آورد .

روش صحيح زاويه ، فاصله ، حركت پيستوله جهت رنگپاشي :

براي بدست آوردن طرح رنگ مناسب بايد كليه قسمتهاي عبور و خروج رنگ و هوا كاملا تميز و سالم باشد .

نكته مهم ديگري كه بايد متذكر شد اينست كه فاصله

درپوش پيستوله تا سطح كار بايد متناسب باشد كه اين

فاصله نسبت به نوع رنگ تغيير مي كند. اگر اين فاصله

كمتر از اندازه لازم باشد ضخامت رنگ بيشتر و

برعكس اين حالت ضخامت رنگ كمتر خواهد شد

كه هر دو حالت نتيجه خوبي بدست نخواهد آمد بخاطرداشته باشيد كه درپوش پيستوله نسبت به سطح كار عمود باشد.

( دوروش درست و نادرست آن در تصوير نشان داده شده است )

يك نوع رگلاتور ( واحد مراقبت هوا )كه براي تنظيم هواي

فشرده بكار مي رود

(روش درست )

نگهداشتن درپوش پيستوله نسبت به سطح كار

( روش نادرست )

۴۸

*

هنگام پاشيدن رنگ حركت دست بايد از راست به چپ و از چپ به راست با سرعت مناسب و هرگز حركت

چرخشي انجام ندهيد و براي اينكه سطح رنگ شده صاف و دلخواهي بدست آيد ، درهرحركت چپ به راست يا

راست به چپ ۵۰ درصدد سطح رنگ دومي سطح رنگ اولي را بپوشاند ، چگونگي اين عم ل درتصوير زير نشان داده

شده است .

در آخر حركت يك مرحله ، ماشه پيستوله را كاملا آزاد كرده و حركت بعدي را پس از فشار ماشه شروع كنيد .

چگونگي فشار ماشه يكي از كارهاي مهم رنگ پاشي به شمار مي رود . كار صحيح با ماشه باعث تميز و كامل بودن

نتيجه رنگپاشي است و از اتلاف رنگ و وقت جلو گيري مي كند.

حركت هاي دست بايد كاملا يكنواخت بوده و به آرامي انجام شود كه وقت كافي براي پوشاندن سطح قطعه كار

بوسيله ذرات رنگ وجود داشته باشد ، البته اين زمان نبايد از اندازه معيني كه يك رنگ پاش با سابقه آنرا بخوبي

تشخيص مي دهد تجاوز كند و باعث جمع شدن رنگ و شره كردن آن شود.

براي رنگ كردن كاپوتها ( درب موتور ) و يا قطعات بزرگ افقي،حركت پيستوله بايد از نزديكترين نقطه شروع شده

و به دورترين نقطه پايان يابد .

شروع حركت دست

محل فشار

روي ماشه

اولين حركت دست از ۵ سانتيمتري بالاي بيرون لبه قطعه

قطع فشار دست روي ماشه پس از هر مرحله حركت دست

۵ تا ۱۰ سانتيمتر

۴۹

شكل زيرسطح رنگ شده اي را نشان مي دهد كه ضخامت رنگ زياد و كاملا ناصاف بوده و شوره نيز نموده است ،

علت بوجود آمدن مشكلات فوق الذكر عبارتند از :

-۱ كثيف بودن راه خروجي هواي پيستوله

-۲ نزديك بودن پيستوله نسبت به سطح كار

-۳ رقيق بودن رنگ

-۴ كم بودن فشار هوا

-۵ كند بودن حركت دست

-۶ پاشيده شدن بيش از اندازه لايه هاي رنگ روي يكديگر

شكل زير سطح رنگ شده ديگري را نشان مي دهد كه خشن و خشك بوده و علاوه بر آن جلاي لازم را ندارد ،

علت بوجود آمدن مشكلات فوق الذكر عبارتند از :

-۱ مناسب نبودن راه خروجي هواي پيستوله

-۲ زياد بودن فاصله پيستوله نسبت به سطح كار

-۳ غليظ بودن رنگ

-۴ زياد بودن فشار هواي خروجي

-۵ بالا بودن سرعت دست

-۶ كافي نبودن لايه هاي پاشيده شده رنگ روي يكديگر

در اين شكل سطح رنگ شده

نامطلوبي نشان داده شده

سطح رنگ شده خشن و زبر است

۵۰

شكل زير يك سطح رنگ شده كاملا خوب و بدون عيب را نشان مي دهد كه علت آن دلايل زير مي باشد .

-۱ پيستوله كاملا تميز بوده و درست تنظيم شده است.

-۲ متناسب بودن فاصله پيستوله نسبت به سطح كار

-۳ مناسب بودن غلظت رنگ

-۴ كافي بودن مقدار فشار هوا

-۵ مناسب بودن سرعت دست

-۶ پاشيده شدن لايه هاي رنگ روي يكديگر به اندازه ۵۰ درصد

شكل زير پاشيدن لايه هاي رنگ را روي يكديگر به اندازه ۵۰ درصد نش ان مي دهد . در اين تصوير قسمت وسط كه

با علامت ” ” مشخص شده را با دو حركت رفت و برگشت پيستوله برايتان نشان داده ايم .

سطح رنگ شده در اين شكل

كاملاً مطلوب و بدون عيب است

پاشيده شدن لايه هاي رنگ باندازه ۵۰ درصد روي يكديگر در هر حركت دست

۵۱

۴ . نحوه خشك كردن رنگهاي هوا خشك ( تعميراتي در خدمات پس از فروش )

Drying system of air dry paints

پليمريزاسيون تركيبي (پلي اديسيون)( رنگهاي تعميراتي و هوا خشك ) :

اين محصولات تا زمانيكه با يكديگر مخلوط نشده اند سفت و خشك نمي شوند . وقتيكه آنها با يكديگر مخلوط

مي شوند مستقل از حرارت و دماي محيط، واكنش شيميايي صورت مي گيرد و رزينها سخت و محكم مي شوند .

در اين حالت بتدريج پليمريزاسيون رزينها اتفاق مي افتد.

از اين روش بيشتر در كارگاههاي رنگپاشي بدنه خودرو ( خدمات پس از فروش ) استفاده مي كنند .

۵۲

۵۳

Polishing 5 . پوليش كردن

پوليش كردن ( واكس زدن و براق كردن ) را پس از رنگپاشي وخشك شدن رنگ انجام مي دهند.

واكس زدن يا براق كردن را با دست و يا بوسيله دستگاه مخصوص پوليش كاري مي توان انجام داد .

براي واكس زدن ( پوليش كردن ) مواد مخصوص براق كننده را به بدنه خود رو و يا روي پشم پوليش كاري

مي مالندو پس از روشن كردن دستگاه آنرا بطور يكنواخت روي بدنه رنگ شده حركت مي دهند .

براي واكس زدن و پوليش كردن با دست ، ابتدا بايد ماده پوليش را به پارچه بسيار نرمي ماليد و سپس اين پارچه نرم را

با حركت دست روي سطح رنگ خوب خشك شده ماليد.

مدت زمان واكس زدن ( پوليش كردن ) بستگي به چگونگي بدنه رنگ شده و نوع رنگ دارد كه در اين موردتجربه

كارگر بسيار اهميت دارد .

قبل از واكس زدن يا پوليش كردن بايد مدتي صبر كرد تا آخرين رنگ پاشيده شده كاملا خشك شود .

مدت لازم براي خشك شدن بستگي به نوع رنگ و رطوبت و درجه حرارت هوا دارد .

تصويردستگاه پوليش بادي

۵۴

Subjects four فصل چهارم

Organized paint تهيه رنگ

تهيه رنگ مناسب كه با رنگ اصلي بدنه خودرو جور باشد يكي از كارهاي اساسي رنگپاشي محسوب مي شود .

مخلوط كردن و رقيق كردن رنگ به اندازه لازم نيز بسيار مهم است .

Paint code identifying 1 . مشخص كردن رنگ

بمنظور كمك به استادكار رنگپاش خودرو هر يك از رنگها داراي شماره كدمشخص مي باش ندكه اين شماره روي

پلاكي كه در زير درب موتور يا محل ديگري از خو درو نصب شده مشخص است، تصوير زير يك نمونه از اين پلاك

را نشان مي دهد .

نمونه اي از يك پلاك كه مشخصات رنگ خودرو روي آن

۵۵

Paint matching ( 2 . جور كردن رنگها ( درست كردن رنگ

جور كردن رنگ ن يز يكي از كارهاي بسيار مهم رنگپاشي اتومبيل مي باشد . رنگ كردن دوباره تمامي بدنه اتومبيل

مشكلي نيست ولي اگر بخواهيد قسمتهايي از بدنه را رنگ كنيد با مشكل روبرو خواهيد شدخصوصاً اگر رنگ قبلي

اتومبيل در نتيجه تابش آفتاب و ساير عوامل جوي مقداري كدر شده باشد .

مثلاً رنگ زرد و قرمز خيلي زود شفافيت خود را از دست مي دهد .

بعلاوه رنگها در شرايط مختلف تغييرات متفاوتي دارند . مثلاً اگر اتومبيلي هميشه در يك جهت توقف كند ، در اثر

تابش نور خورشيد رنگ آن با طرف ديگر تغيير شيد خواهد د اشت ولي اگر هميشه در گاراژ سرپوشيده پارك شود

رنگ آن ديرتر تغيير مي كند .

رنگ اتومبيل ها در نواحي گرمسير و سردسير تغييرات مختلفي دارند .

۵۶

Subjects five فصل پنجم

Spray paint shop equipment وسائل و تجهيزات رنگپاشي

۱ . وسايل برداشتن رنگ بدنه خودرو

۲ . وسايل سمباده كاري و زيرسازي

۳ . وسايل پاشش رنگ

۴ . وسايل خشك كردن رنگ

۵ . وسايل پوليش كردن و موم كشي

۶ . وسايل ايمني در كارگاه رنگپاشي

۵۷

Paint removal equipments 1 . وسايل برداشتن رنگ بدنه خودرو

۱ سشوار صنعتي براي نرم كردن و سوزاندن رنگ

  1. اسيد رنگبر ( ژل رنگبر ) جهت برداشتن رنگ از روي بدنه

۳ . دستگاه ديسك سمباده بادي

دستگاه سمباده بادي اوربيتال با خروجي مكنده دستگاه سمباده بادي دوراني با خروجي مكنده

۵۸

۲ . وسايل سمباده كاري و زيرسازي

Abrasives grits and surfaces preparing equipments

در اشكال زير چند نمونه از سمباده مصرفي با ابزار آلات جديد را نشان مي دهد .

چند نمونه از ابزار آلات گرفتن سمباده در اشكال زير نشان داده شده است .

۵۹

در شكل زير نوار چسب مخصوصي را نشان مي دهيم كه براي رنگپاشي بدنه خودرو با دو الي چند رنگ مختلف بايد

رنگ شوند بدون آنكه ضخامت خط رنگ مشخص شود .

در اشكال زير چند نمونه از لوازم پوشاندن ديگر قسمتهاي كه نبايد رنگ شوند را نشان مي دهد .

در اشكال زير چند نمونه ديگر از لوازم پوشاندن ديگر قسمتهاي كه نبايد رنگ شوند را نشان مي دهد .

۶۰

دراشكال زير چند نمونه از كاردك هاو لوازم بتونه كاري را نشان مي دهد .

در تصاوير زير چند ن مونه از تجهيزات متحرك پوشش هاي نوار چسب خورده جهت پوشاندن قطعات و بدنه خودرو را

نشان مي دهد .

۶۱

Spray paint shop equipment 3 . وسايل پاشش رنگ

در شكل مقابل يك نمونه از پيستوله مخزن بالا نشان داده شده است .

در شكل مقابل يك نمونه از پيستوله مخزن پايين نشان داده شده است .

در شكل مقابل يك نمونه از پيستوله با امكان نصب شيلنگ متحرك

جهت پاشيدن مكانهاي كه دوبل مي باشند نشان داده است و همچنين

از اين پيستوله مي توان بعنوان پيستوله قير پاشي لبه ركاب و زير بدنه

و داخل گلگير را موم پاشي كرد .

در شكل مقابل يك نمونه از پيستوله مخزن پايين با نازل بزرگ جهت

ماسه پاشي ( سند بلاست ) را نشان داده است .

در شكل مقابل يك نمونه از جاي قرار دادن ( پايه ) پيستوله را نشان داده است .

۶۲

در شكل مقابل تكيه گاهي براي نگهداري پيستوله نشان

داده شده است .

در شكل مقابل ظروف مدرج جهت اندازه گيري و تركيب

رنگهاي دو جزئي نشان داده شده است .

در شكل مقابل ظرف و قلم مخصوص قلم گيري نشان

داده شده است .

اشكال زير چند نمونه از خرك هاي متحرك جهت رنگپاشي قسمتهاي مختلف بدنه م ورد استفاده قرار مي گيرد را

نشان مي دهد .

۶۳

انواع كمپرسورها :

كمپرسور هايي كه جهت ايجاد تغذيه هواي فشرده براي پيستوله هاي رن گپاشي بكار مي رود در انواع مختلف قابل

تهيه مي باشند .كه دو نوع متداول آن معمولا تك سيلندري و دو سيلندري مي باشد .

كمپرسور هاي تك سيلندر داراي يك سيلندر بوده و تا حدود ۱۶ اتمسفر فشار هوا توليد مي كنند .

بيشتر كارگاههاي كه نياز به فشار هواي بيشتر دارند از كمپرسور هاي دو سيلندر استفاده مي كنند چون آنها مي توانند

فشار بالاتر از ۱۶ اتمسفر را به راحتي تامين كنند .

طرز نگهداري و مواظبت از كمپرسورها :

كارتل يا مخزن روغن كمپرسور هوا هميشه تا سطح مناسب از روغن نوع خوب پر باشد ، بيشتر كارخانه هاي سازنده

توصيه مي كنند كه روغن داخل كارتل يا مخزن روغن بايد حداقل هفته اي يك بار كنترل شده و هر سه ماه يكبار

عوض شودو به دستور العمل آنها كاملا توجه شود .

كشش تسمه پروانه هر چند وقت يكبار كنترل شود تا كارائي لازم را داشته باشد .

پروانه و دريچه موتور آن تميز و عاري از گرد و خاك باشد . فيلتر هوا هميشه تميز يا تعويض گردد.

آب داخل مخزن همه روزه كاملا تخليه شود .

براي مطمئن شدن از عملكرد شير اطمينان هفته اي يكبار آنرا تست نمائيد.

۶۴

هواي فشرده جهت رنگ كاري :

هواي مورد مصرف در رنگ پاشي كاملا تميز و عاري از هر گونه مواد روغني ، گرد و غبار و رطوبت باشد زيرا هواي

آلوده باعث خراب شدن سطح رنگ مي گردد.

۶ اتمسفر حفظ شود . براي اينكه هواي فشرده ، تميز وداراي فشار معين / فشار هواي داخل كمپرسور هميشه بين ۵ تا ۵

باشد ، كارگاههاي رنگپاشي معمولا از كمپرسور مخصوص و جداگانه كه نمونه اي از آن درشكل زير نشان داده شده

استفاده مي كنند .

واحدمراقبت هوا :

تنظيم كننده فشار هواكه در شكل زير نشان داد ه شده در كارگاه هاي رنگپاشي مورد استفاده قرار

مي گيرد و كار آن تامين فشار هواي يكنواخت و عاري از هر گونه آلودگي از قبيل روغن و ذرات آب به داخل

لوله هاي هوا مي باشد .

تصوير نمونه اي از كمپرسور كه در

كارهاي رنگپاشي ( نقاشي ) خودرو

مورد استفاده قرار مي گيرد

واحد مراقبت هوا

۶۵

طرز قرار دادن كمپرسور و واحد مراقبت :

بهتر است كمپرسور و واحد مراقبت هوا را تا آنجا كه ممكن است نزديك محل رنگ پاشي نصب كرد و با اينكار

لوله هاي هوا كوتاه تر شده ودر نتيجه رطوبت داخل لوله هوا كمتر خواهد شد .

براي آسان تر خوانده شدن درجات فشارسنج بهتر است واحد مراقبت هوا را در داخل اطاقك رنگ پاشي نصب شود و

كمپرسورحدود ۸ متر از اطاق رنگ فاصله داشته باشد .

لوله هاي هوا حتي الامكان مستقيم و يا قطر آنها به اندازه كافي باشد تا از پايين رفتن و افت فشار هوا جلوگيري شود .

كليه انشعابات مطابق شكل از بالاي لوله هوا انشعاب گرفته شود .

شيلنگ هاي هوا :

شيلنگ هواي متصل به پيستو له رنگ بايد داراي اندازه مناسب باش د تا از افت فشار جلوگيري به عمل آيد .

شيلنگ هوا معمولا قرمز رنگ ودر كمپرسور هاي كم فشار نارنجي راه راه ويا مشكي مي باشد .

طريقه لوله كشي و انشعاب گرفتن از

كمپرسور جهت تامين هواي فشرده

از مخزن كمپرسور

۶۶

۴ . وسايل خشك كردن رنگ

Spray booth & paint draying equipment

كابين رنگپاشي :

كابين رنگپاشي طبق استاندارد جهاني خودرو سازي و محيط زيست ساخته مي شود كه داخل آن از مواد ضد آتش

ساخته شده و مجهز به سيستم حرارتي ،دمنده ، مكننده،نوركافي ،فيلتراسيون مناسب و غيره مي باشد.

در تصاوير زير روند حركت ، چرخش گ رما و ملايم شدن مدار هواي ورودي و خروجي كابين رنگپاشي نشان داده

شده است .

يك اطاقك مخصوص رنگ پاشي

۶۷

وسائل خشك كردن رنگ :

براي زود تر خشك شدن رنگ بدنه خودرو از وسائل مختلفي استفاده مي شود كه اين وسائل ممكن است از يك يا

چند لامپ اشعه مادون قرمز تشكيل شده باشند

تصوير كابين رنگپاشي با دمنده هواي فيلتر شده از بالا و مكنده گرد رنگ گرفته شده توسط فيلتر هاي خشك از كف

.

خشك كردن رنگ بوسيله لامپ هاي حرارتي

۶۸

Sealer and polishing equipment 5 . وسايل پوليش كردن و موم كشي

در شكل مقابل پوليش مايع نشان داده شده است .

(شير پوليش آب حلال )

در شكل مقابل نمد مخصوص دستگاه پوليش كاري

نشان داده شده است .

در شكل مقابل دستگاه پوليش كاري بادي نشان داده

شده است .

در شكل مقابل دستگاه مخصوص موم كشي بادي

نشان داده شده است .

۶۹

۶ . وسايل ايمني در كارگاه رنگپاشي

Respirator and protection safety covers

در شكل مقابل چند نوع ماسك ساده گردگير را نشان مي دهد .

در شكل مقابل يك نمونه ماسك فيلتر دار را نشان مي دهد .

( جهت رنگهاي تينر فوري )

در شكل مقابل يك نمونه از ماسكهاي اكسيژن رسان كه

مخصوص رنگهاي دو جزئي مي باشند را نشان مي دهد .

در شكل مقابل يك نمونه لباس كار مخصوص رنگپاشي كه

ضد حريق ، گرد و غبار و يكبار مصرف مي باشد را نشان مي دهد .

شكل مقابل مايع مخصوص برداشت گرد رنگ بر روي ديوارهاي داخل

كابين رنگپاشي را نشان مي دهد.

۷۰

Subjects six فصل ششم

نحوه كارشناسي و عيب يابي سطوح رنگ شده در بدنه خودرو

Quality controls of paint faults on vehicle surface

۷۱

Testing of dried paint 1 .كنترل كيفيت رنگ خشك

بررسي سختي لايه ا ي رنگ:

نوك يك مداد را با زاويه ي ۴۵۰ روي لايه ي رنگ فشار ده يد در صورتيكه رنگ زخمي شد سختي لايه ي رنگ

مي باشد . سختي H 2 زخمي شود سختي آن H از نوك مداد كمتر خواهد بود . بعنوان نمونه اگر رنگ با مداد

و رنگهاي روغني بين H – 2 H رنگهاي شيميايي يا يورتان بين

است. H تا F

لايه رنگ

قديمي

بررسي از طريق مشاهده سطح رنگ روش انحلالي روش

گرمايي

كنترل سختي لايه ي

رنگ

H – 2 H رنگ شيميايي نماي پوست نارنج غير قابل حل تغيير ناپذير

H – 2 H رنگ يورتان نماي پوست نارنج غير قابل حل تغيير ناپذير

F – H رنگ روغني نماي پوليش شده قابل انحلال نرم شونده

۷۲

۲ . مشكلاتي كه در اثر استفاده نادرست از كاغذ سمباده بر روي رنگ بوجود مي آيد

Problems course by using wrong abrasive paper

استفاده نادرست از كاغذ سمباده موجب دو مشكل اصلي مي شود

-۱ از شماره نادرست كاغذ استفاده كردن يعني اينكه خيلي زبر باشد براي سطح كاري كه

مي خواهيد سمباده بزنيد. خط و خش هاي آن موجب باد كردن يا متورم شدن سطح رنگ مي شود.

-۲ اگر گوشه هاي كاغذ سمباده شما خيلي ناصاف و پاره پوره باشد موجب خش هاي عميق در سطح كار شما

خواهد شد. اين در مواردي پيش مي آيد كه شما به جاي اينكه كاغذ سمباده تان را ببريد آن را پاره كنيد.

حال چگونه مي توانيد مانع بوجود آمدن اين نوع حوادث و خش ها شويد:

كاغذ سمباده را ببريد و روي بر چسبها و يا علامتها و زه ها را با نوار چسب خوب چسبي كنيد و يا اينكه آنها را

بكنيد.

۳ . چگونگي تشخيص كه آيا سطح رنگ از نوع تك جزئي و يا دو جزئي است

Testing method of 1K or 2K paint

مشخص كردن نوع رنگ فابريك

نقاشان به تدريج در مي يابند كه ماشين با چه نوع

رنگي نقاشي شده است ولي بايد به خاطر داشت

كه همواره براي تشخيص نوع رنگ خودرو بايد

از نقاطي از بدنه استفاده كرد كه مورد ديد نيست.

پارچه بر روي جائي كه مورد ديد

نيست ملايم بماليد

كيت مراحل تست با حلال

تست با پوليش زبر

اگر سطح رنگ نرم باشد در حين

پوليش روي پارچه به رنگ آغشته

خواهد شد

۷۳

۴ . ليست عمده عيوب رنگ بر روي بدنه خودرو

Some reason for paints faults on surfaces

در شكل زير نمونه اي از فرم تشخيص عيوب رنگ بر روي بد نه خودرو نشان داده شده است كه بخشي از عيوب

موجود در رنگ بصورت جدولي در كنار آن و با اشكال مشخصي جهت كنترل كيفي نشان داده شده است .

۷۴

علت عيوب رنگ :

۱) خط و خش : در اثر بي احتياطي و يا عمدي بر روي بدنه خودرو كشيده مي شود.

۲) اشكال در آستري : آستر پوسته كرده باشد .

۳) اشكال پوستاب زني : جاي خش هاي سمباده بر روي سطح رنگ خود را نشان مي دهند .

۴) اشكال كاتافرز : اثرات خطوط سنگ فرز كاري و يا اوربيتال زني هنوز در سطح رنگ خود را نشان مي دهند.

۵) تار و مات : يعني ذرات متاليك در يك جا تجمع كرده اند .

۶) كمبود مواد رنگ : جوهر رنگ به اندازه كافي در رنگ ريخته نشده باشد .

۷) چكه كردن : پيستوله اشكال داشته و رنگ بر روي سطح كار چكه كرده است .

۸) دانه دانه ( نوك سوزني) : لايه رنگ ضخيم پاشيده شده باشد و حرارت بالا باشد .

۹) ماستيك : ماستيك كش درزها خوب اعمال نشده باشد .

۱۰ ) زائده ( پوسته كردن) : سطح رنگ چسبندگي خوبي بر لايه زيرين خود نداشته ، زير كار آلوده باشد .

۱۱ ) دو رنگ : شيد رنگ خوب درست نشده باشد .

۱۲ ) اثر نا مطلوب در خشك كردن : سطح رنگ به اندازه كافي حرارت نديده باشد ، خشك كن در داخل رنگ

به اندازه كافي تركيب نشده باشد ، خشك كن فاسد شده باشد .

۱۳ ) كمبود رنگ : لايه هاي رنگ به اندازه كافي پاشيده نشده باشد .

۱۴ ) شره رنگ : رنگ بيش از حد پاشيده شده باشد ، زياد رقيق باشد ، فاصله پيستوله زياد نزديك باشد .

۱۵ ) اثر دست : زير كار خوب تميز نشده باشد ، كسي قبل از رنگ پاشيدن روي سطح كار را دست گذاشته باشد.

۱۶ ) بر آمدگي : عمل صافكاري خوب انجام نشده باشد .

۱۷ ) پوست پرتقالي : غلظت رنگ كم باشد.

۱۸ ) سوختگي : حرارت زياد به سطح رنگ نزديك شده باشد ، زمان حركت و پخت رنگ زياد بالا رفته باشد.

۱۹ ) عدم پختگي : حرارت دماي پخت پائين باشد.

۲۰ ) زير كار : سطوح زيرين مشكل داشته باشند.

۲۱ ) حفره : در رنگ ، رو غن وجود داشته باشد ، سطح كار چرب باشد ، بخار روغن در فضاي كارگاه موجود

باشد.

۲۲ ) آشغال رنگ : فضاي __________داخل كارگاه گرد و غبار باشد ، صافي رنگ آلوده باشد .

۲۳ ) قري : سطح فلز خوب صافكاري نشده باشد .

۲۴ ) حادثه : در اثر بي احتياطي آسيب به بدنه خودرو وارد شود .

۲۵ ) قير پاشي – موم پاشي : قير پاشي ، موم پاشي فراموش شده باشد .

۲۶ ) موج رنگ : آستر زير كار پاشيده نشده باشد .

۷۵

Subjects seven فصل هفتم

ايمني در كارگاه رنگپاشي

Safety in paint work shops

۷۶

۱ . رعايت نكات ايمني در كارگاه رنگپاشي بدنه خودرو

Safety associated with paint work shops

رنگپاشي بدنه خودرو موضوع ايمني مهمي را در كارگاهها تشكيل مي دهد زيرا در اين كارگاهها از مواد قابل اشتعالي

مثل چسب ها ، رنگها ، تينر استفاده مي شود و بهمين دليل احتمال بروز آتش سوزي در اين نوع كارگاهها بيش از

سايركارگاهها وجود دارد . رنگ ها ، تينر و ساير موادي كه تبخير مي شوند ، زود آتش مي گيرند بايد در قوطي هاي

دربسته نگهداري شوند ، اين عمل نه تنها از بروز آتش سوزي بلكه از تبخير آنها نيز جلوگيري مي كند .

از كشيدن سيگار و حمل شعله آتش به اين بخش ها جدا جلوگيري شود و علامت (( استع مال دخانيات ممنوع ))

بايد در تمام نقاط حساس نصب شود . عمل رنگ كاري در محل سرپوشيده اي كه داراي دستگاههاي تهويه

(عوض كننده هوا ) مي باشد انجام گيرد و براي اينكه تنفس تينر و ساير مواد رنگي بدستگاه تنفسي بدن ضرر نرساند از

ماسكهاي مخصوص بايد استفاده شود.

تمام كارگاههاي رنگ پاشي حتما داراي چندين كپسول آتش نشاني چند بار مصرف باشند و كليه كاركنان ، محل و طرز

كار آنها را بدانند و سرپرست كارگاه مسئوليت رسيدگي و شارژ كردن مواد داخل اين دستگاهها را بعهده بگيرد .

بخاطر داشته باشيد كه آب در خاموش كردن شع له رنگها ، لاكها ، بنزين ، روغن يا تينر اثري ندارد

و حتما از مواد آتش خفه كن كف دار يا پودري ، اگر در دسترس نباشد مي توان از ماسه خشك استفاده كرد .

نمونه اي از ماسك ايمني اكسيژن رسان

مخصوص رنگپاشي رنگهاي دو جزئي

۷۷

براي احتياط و جلوگيري از پيش آمدن آتش سوزي كهنه هايي را كه با آنها رنگها و روغنها را پاك كرده ايد و

همچنين كاغذ سمباده هاي مصرف شده را در سطل هاي فلزي درب دار نگهداري كنيد و براي جلوگيري از بوجود

آمدن آتش سوزيهاي ناگهاني احتياط و دقت كافي بعمل آوريد .

قبل از استفاده از سنگ سمباده هاي برقي دقت كنيد كه سيم هاي برق كاملاً سالم باشد تا از برق گرفتگي جل وگيري

بعمل آيد.

هنگام كار با سنگ سمباده ها حتما از ماسكهاي حفاظتي مطابق تصوير زير استفاده ش ود ، زيرا علاوه بر اينكه تنفس

ذرات حاصل از سنگ زني مضر مي باشد ، گاهي اوقات نيز ممكن است پريدن اين ذرات باعث آسيب به چشم گردد

بعلاوه دقت شودكه افراد ديگر در مسير اين ذرات قرار نگيرند .

امروزه از روش شن پاشي ( سند بلاست ) جهت برداشتن رنگ در صنعت خودرو ديگر استفاده نمي كنند .

ماسك ايمني قاب شيشه دار

۷۸

Wear privet safety protection 2 . وسايل ايمني شخصي

در حين اينكه سمباده كاري به رو ش خشك انجام مي دهيد هميشه از ماسك ايمني كه بيني و دهان شما را محافظت

مي كند، استفاده نمائيد. اگر از دستگاه سمباده برقي يا بادي استفاده مي كنيد حتما نوعي را انتخاب كنيد كه مجهز به

سيستم مكنده باشد و آنرا با شيلنگ خرطومي مخصوص به جارو برقي با مكش خوب وصل كنيد.

۷۹

از پاشيدن رنگ در شرايط دماي مطلوب براي اسپري كردن

مرطوب و باراني خودداري كنيد. بين

o c 20 است. – 25

توصيه مي شود به علت خطر انفجار و آتش سوزي

هنگام پاشيدن رنگ از سيگار كشيدن يا محيط كارگاه رنگپاشي بايد با

جوشكاري كردن اكيدا خودداري كنيد فن مكنده كاملا قابل تهويه باشد

۸۰

نكات ايمني هنگام پاشيدن رنگ

رعايت نكات ايمني هنگام استفاده از رنگهاي دو جزئي همانند ساير رنگهاي ديگر الزامي است.

مخلوط كردن رنگ آكريليك و تينر بايد در محيطي سرباز با تهويه ي مناسب صورت گيرد.

مراقب باشيد كه رنگ يا تينر مستقيما روي پوست شما نريزد. حتما از دستكش، ماسك و عينك ايمني استفاده كنيد.

بخاطر داشته باشيد كه حين پاشيدن رنگ بايدحتما از ماسك اكسيژن رسان استفاده كنيد.

جهت دفع ذرا ت معلق در فضا، پاشيدن رنگ بايد در اتاقهاي مخصوص رنگ پاشي صورت گيرد.

در صورت نداشتن اتاق رنگ بايد از هوا كشهاي مكنده قوي و فيلتردار براي خارج كردن بو و ذرات رنگ استفاده كرد .

به هيچ عنوان در فضاي باز رنگ پاشي نكنيد چون اين خلاف قوانين مي باشدو به محي ط زيست و طبيعت آسيب وارد

مي كند و سطح كار هم خيلي خش و ناهموار مي شود و گرد رنگهاي دو جزئي بر روي ديگر خودرو ها و وسا يل

اطراف تا فاصله ۸۰۰ متر خواهد نشست و ديگر پاك نخواهد شد و موجب خسارت به ديگران هم مي شود.

تمام كارگاهها بايد يك نسخه از قوانين حاكم بركارخانه ها، كارگاهها و يا صنايع كه توسط وزارت صنايع تنظيم شده

است در دسترس داشته باشند تا تمام كاركنان از نكات ايمني كه طبق قانون ملزم به رعايت آن هستند آگاه شوند.

۸۱

Attached ضميمه

اسامي برخي از تجهيزات ، ابزار آلات و مواد اوليه مورد نياز كارگاه

رنگپاشي بدنه خودرو

The list of some equipment and raw material

(goods) needed in vehicle spray paint work shops

۸۲

۱ . كالا هاي مورد نيازجهت كارگاه رنگ پاشي بدنه خودرو (رتوش موضعي)

The request of some of the raw material for touch up

رديف شرح كالا رديف شرح كالا

۱ دستگاه قفسه همزن رنگ ها و قوطي هاي خالي آن ۲۴ مواد خنثي كننده ضد زنگ ميپا كد ۲۶۵۴۵۰۰۰۰ صفحه ۲۵

۲ دستگاه رنگ سنج (فرمول جوهر رنگها) ۲۵ سليكون بر و چربي پاك كن ميپا كد ۲۶۵۲۱۰۰۰۰ صفحه ۲۵

۱ ميليمتر ۲۶ تينر لبه كشي ميپا كد ۲۳۴۱۱۰۰۰۰ صفحه ۲۲ / ۳ پيستوله مخزن بالا به شماره سوزن ۲

۱ ميليمتر ۲۷ آستر واش پرايمر دو جزئي ميپا كد ۲۲۷۱۱۰۰۰۰ كاتالوك صفحه ۶ / ۴ پيستوله مخزن بالا به شماره سوزن ۳

تينر ميپا آستر دو جزئي ميپا كد ۲۲۷۱۵۰۰۰۰ كاتالوك صفحه ۶ براي واش

پرايمر

۲ ميليمتر ۲۸ / ۵ پيستوله مخزن بالا به شماره سوزن ۵

۲۹ خشك كن آستر دو جزئي واش پرايمر DGi-501-Bar 6 فشار سنج سر راه پيستوله

۷ شير تنظيم هوا ۳۰ دو جزئي ميپا كد ۲۲۷۰۱۰۰۰۰ كاتالوك صفحه ۷

۸ فيلتر سر راه پيستوله رنگ ۳۱ تينر سيلر دو جزئي ميپا كد ۲۲۷۰۳۰۰۰۰ كاتالوك صفحه ۷

كد ۲۲۸۱۳۰۰۰۰ كاتالوك صفحه ۷ F43T 9 تفنگي هوا 32 آستر دو جزئي قابل تركيب با جوهر هم رنگ

۱۰ عينك ايمني نشكن و ضد تينر ۳۳ تينر آستر دو جزئي كاتالوك كد ۲۲۸۱۳۰۰۰۰ صفحه ۷

۱۱ آب پاش پلاستيكي آرايشگري كيفيت خوب شفاف سفيد ۳۴ خشك كن آستر دو جزئي كاتالوك كد ۲۲۸۱۳۰۰۰۰ صفحه ۷

۱۲ برس سيمي ۳۵ بتونه سنگي پلاستيك با خشك كن كد ۲۹۰۳۱۰۰۰۰ صفحه ۹

۱۳ كرم رنگ پاك كن دست ميپا كد ۵۱۰۷۲۰۰۰۰ صفحه ۳۶ ۷۰ آستر تك جزئي ميپا پلاستيك كد ۲۲۴۸۱۰۰۰۰ صفحه ۹

۳۷ آستر دو جزئي پلاستيك (ميپا) با خشك كن و تينر مخصوص كد ۲۲۷۹۱۰۰۰۰ صفحه ۱۴ سمباده اسكاچ برايت نرم كد ۵۶۸۰۸۰۱۹۰۳۲ صفحه ۱۴

۳۸ آستر دو جزئي انعطاف پذير كد ۲۳۴۶۱۰۰۰۰ صفحه ۹ ۱۵ سمباده اسكاچ برايت خيلي نرم كد ۵۶۸۰۸۰۱۹۰۳۷ صفحه ۱۴

مواد پاك كننده و خنثي كننده آنتي استاتيك

(بار مغناطيسي) كد ۲۶۵۲۱۰۰۰۰ صفحه ۹

۳۹ ۱۶ سمباده اسكاچ برايت بسيار نرم كد ۵۶۸۰۸۰۱۹۰۹۴ صفحه ۱۴

۱۷ ظرف اندازه گيري مندرج با درب ۷۵۰ ميلي ليتر كد ۵۸۱۰۵۰۷۵۰ صفحه ۴۰ ۲۴ سيلر بيس كد شفاف براي رتوش كاري كد ۲۱۸۱۰۰۰۰۰ صفحه ۱۳

۴۱ تنظيم كننده شفاف سايه پاشي بيس كد براي رتوش كاري ۰۰۵ كد ۲۱۸۱۱۰۰۰۰ صفحه ۱۳ ۱۸ پارچ تركيب رنگ ۱ ليتري كد ۵۹۴۵۰۰۳۸۷ صفحه ۲۴

۱۹ مخزن رنگ قلم گيري كد ۵۹۴۵۰۰۳۶۸ صفحه ۴۲ ۲۵ تنظيم كننده شفاف سايه پاش بيس كد براي كناره كشي ۰۰۶ كد صفحه ۱۳

۲۰ قيچي دسته فلزي خياطي ۱۰ اينچ ۴۳ تينر بيس كد كد ۲۷۱۴۵۰۰۰۰ صفحه ۱۳

۴۴ تغيير تنظيم كننده اكريل آلومينيوم بيس كد ميپا صفحه ۱۳ كد ۲۷۱۶۱۰۰۰۰ ۲۱ قيف صافي رنگ كد ۵۸۱۰۱۱۰۱۶

۲۲ تخته سمباده گير لاك پشتي كد ۴۵ ۵۶۲۰۱۰۰۰۰ تنظيم كننده و مخلوط كننده جوهر رنگهاي آب حلال ميپا كد ۲۸۲۴۱۰۰۰۰ صفحه ۱۵

۴۶ تنظيم كننده اكريل بيس كد آب حلال ميپا ۰۰۵ كد ۲۸۲۴۱۰۰۰۵ صفحه ۱۵ ۲۳ تميز كننده و فسفاته كننده سطح فلز كد ۲۶۵۴۵۰۰۰۰ صفحه ۲۵

۸۳

رديف شرح كالا رديف شرح كالا

۷۲ شير پوليش آب حلال لبه كشي بيس كد آب حلال ميپا جهت رتوش كاري كد ۲۸۲۵۱۰۰۰۰

صفحه ۱۵

۴۷

۷۳ دستمال چسبناك بدون Di رقيق كننده رنگ آب حلال كد 283110000 صفحه 15 آب

يون

۴۸

۴۹ سرعت دهنده خشك كن رنگ آب حلال كد ۲۸۳۳۰۰۰۰ صفحه ۷۴ ۱۵ واحد مراقبت

۵۰ خشك كن سريع رنگهاي آب حلالي ميپا كد ۲۸۳۴۰۰۰۰۰ صفحه ۷۵ ۱۵ كمپرسور ۲۵۰ ليتري

۱ اينچ / ۵۱ چربي پاك كن رنگهاي آب حلال ميپا كد ۷۶ ۲۶۵۷۵۰۰۰۰ شير گازي و اتصالات مربوطه ۲

۳۰۰ X 210 X 0/8 mm 77 ورق روغني سياه به ابعاد P60 , p80, p100, ،P پوسته سمباده خشك سوراخ دار 120

ميپا كد ۵۶۹۱۶۰۲۴۰ صفحه ۳ هر يك p220, p180

۵۲

۷۸ سه پايه تابلو رنگ ميپا كد ۵۶۹۱۶۰۵۰۰ صفحه ۳ P 53 پوسته سمباده خشك سوراخ دار 500

۷۹ پارچه سفيد نخي بدون آهار ۵۴ سمباده رتوش كاري و نيش تراش ميپا كد ۵۹۴۷۰۲۰۰۰ صفحه ۱۷

۸۰ دستمال كاغذي ۵۵ لاستيك پوستاب زني قوسها ميپا كد ۵۸۱۰۱۷۰۳۷ صفحه ۱۹

۸۱ سطل زباله فلزي ۵۶ پشم پوليش گوسفندي ميپا كد ۵۷۱۰۴۰۲۲۵ صفحه ۲۸

۸۲ جارو دستي و دسته بلند ۵۷ روكش چرخي ميپا كد ۵۹۶۰۱۳۰۴۰۱ صفحه ۴۷

۸۳ شلنگ هوا فنري ۵ متري ۵۸ روكش بدنه خودرو ميپا كد ۵۸۲۰۱۰۰۰۳ صفحه ۴۷

۸۴ قوطي خالي به همراه درب ۵۹ مشمع روكش قطعه روتوشي كاري ميپا كد ۵۶۲۸۹۰۰۳۰ صفحه ۴۵

۸۵ نوار چسب كاغذ ۲ سانتيمتري ۶۰ پايه سيار كاغذبندي ميپا كد ۵۵۱۰۱۴۰۲۰۱۰ صفحه ۶۳

۸۶ داغي سپر پلاستيك ۶۱ اهرم در عقب نگهدار ميپا كد ۵۵۱۰۱۴۰۱۰۱۶ صفحه ۶۲

۶۲ ابر خيلي نرم دستگاه دستگاه پوليش ميپا كد ۵۷۱۰۴۴۰۱۵ صفحه ۸۷ ۲۸ الياف سوزني ۳۰۰ گرمي

۸۸ رزين پلي استر APF = 63 ماسك ايمني اكسيژن رسان (براي رنگهاي دو جزئي) 40

۶۴ كپسول بزرگ اكسيژن بيمارستاني ۸۹ بتونه سنگي به همراه خشك كن

۶۵ رگلاتور مخصوص كپسول بيمارستاني ۹۰ سطل آب پلاستيكي ۵ ليتري

۶۶ جارو برقي صنعتي با ۸ متر لوله خرطومي سيار ۹۱ دستكش جراحي يك بار مصرف

۹۲ ماسك ايمني يك بار مصرف نمدي ۲۱۰ – 215 و 08 – 67 پيستوله لكه گيري- سايه پاش كد 08

۹۳ ليسه فنري صفحه ۸۲۱ V. كد 902 Facom 68 دستگاه پوليش بادي

۶۹ ژل رنگ بر قوطي يك كيلوگرمي ۹۴ كاردك بزرگ

۹۵ هم زن استيل كد ۱۴۳ صفحه ۶۷۹ (facom 70 پنس آشغال بردار سطح رنگ (كاتالوك

كد ۸۴۵۰۱ صفحه ۹۶ ۶۸۲ بيس كد نقره اي ، بژ، نقرآبي، شرابي، هر يك (facom 71 قلم تيغ گير چسب بر (كاتالوك

۸۴

رديف شرح كالا رديف شرح كالا

۹۷ كيلر دو جزئي ۱۰۷ لاستيك بتونه سنگي كشي

۹۸ تينر كيلر دو جزئي ۱۰۸ سشوار صنعتي با درجه حرارت سنج ديجيتال

۹۹ خشك كن كيلر دو جزئي ۱۰۹ فن هواكش برقي صنعتي

هر يك ۱۱۰ دستگاه سمباده برقي لزران اوربيتال با مكنده P-100 ، P- 80 ، P – سمباده كاغذي خشك 60

۱۰۰

۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ هر يك ۱۱۱ رنگ آب حلال نقره اي ،۸۰۰ ،۶۰۰،۴۰۰ ،۳۲۰ ، ۱۰۱ سمباده پوستاب ۲۲۰

۱۱۲ رنگ آب حلال بژ ۱۰۲ تينر فوري ۲۰۰۰۰

۱۰۳ رنگ مشكي تينر فوري ۱۱۳ كاغذ بسته بندي- برش خياطي يك طرف براق

۱۰۴ كپسول آتش نشاني پودري چند بار مصرف ۱۱۵ كاتر به همراه بسته تيغ سيار

۱۰۵ قلم مو ۱ اينچ ۱۱۶ كوپلينگهاي نر و ماده و كوپلينگ دنده داخل

۱۰۶ قلم مو نيم اينچ__