اما قبل از هر چیزی بهتر است تا در مورد روش‌های سنجش صحبت کنیم. اصولا تشخیص رنگ‌شدگی بدنه خودرو در درجه اول نیاز به کسب تجربه، مهارت و در پاره‌از از موارد نیز نیاز به استفاده از ابزار‌های مخصوص مانند دستگاه ضخامت‌سنج دارد. در این خصوص دستگاه ضخامت‌سنج یا تشخیص رنگ دیجیتال، دقیق‌ترین ابزار سنجش برای این کار بوده و با نمایش

unnamed file 1 300x225 - مهمترین روش های تشخیص رنگ شدگی خودرو

میزان ضخامت رنگ در نقاط مختلف، می‌تواند راهنمای شما در باب موضوع رنگ‌شدگی قسمت‌های مختلف بدنه خودرو باشد. اما در صورتی که این راهنمای ارزشمند را در اختیار ندارید باید با استفاده از روش تشخیص رنگ‌شدگی با چشم، وضعیت بدنه یک اتومبیل را مورد سنجش قرار دهید. برای این کار نیز در درجه اول به نور مناسب نیاز داشته و اکیدا توصیه می‌شود وضعیت بدنه یک خودرو را در یک محل روشن و با میزان نور کافی مورد سنجش قرار دهید.