DET TSS top 1230 300x140 - (AHB) چیست و چگونه کار میکند؟

AHB مخفف Automatic High Beam به معناى نوربالاى خودكار است، این سیستم پیشرفته که در خودروهایی از قبیل بنز، بی ام و، لكسوس و … نیز مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی های مورد استفاده در خودروها است.
رانندگی در شب بخصوص مسیرهای کم نور بسیار خطرناک است. وجود چراغ نور بالا در خودروها باعث افزایش میزان دید راننده می شود. اما همین نوربالا برای خودروهای عبوری روبرو آزاردهنده و خطرناک است. با ورود سیستم AHB در خودروها دیگر این مشکل برطرف شده است. در زمان هایی که مسیر جاده تاریک باشد، با روشن كردن نوربالا و فعال كردن كليد AHB يا نوربالاى خودكار می توانيد از اين سيستم استفاده كنيد و تمامى تمركز را براى گذر كردن از مسير داشته باشيد.
اين سيستم به وسيله رادارى كه در جلوى خودرو نصب است كار می كند، به اين صورت كه توسط رادار تشخيص می دهد كه خودرويى در جلوى شما با فاصله بسيار در حال تردد است يا خير، در صورتی كه خودرويى چه در لاين موافق يا مخالف با شما در مسير فاصله كمی داشته باشد و نوربالاى شما باعث اذيت و كاهش ديد خودروى ديگر گردد نوربالا را خاموش كرده و در حاليكه كه فاصله ى بسياری با خودروهاى در حال تردد باشد يا اصلا خودرويى توسط رادار تشخيص داده نشود نوربالاى خودرو به صورت خودكار روشن شده و ميدان ديد شمارا افزايش می دهد.
به اين وسيله راننده می تواند بدون تمركز برای روشن و خاموش كردن نوربالا در مسيری تاريك همراه با تردد ديگر خودروها به سادگی با ميدان ديد كافى عبور كند.
همچنين اين سيستم باعث مى شود ديگر خودروها از نوربالاى شما خسته نشوند يا آسيبی نبينند.