از جمله هزاران عیبی که یک خودرو می تواند داشته باشد یکی هم لاستیک سایی است که خصوصا در ماشین های مدل پائین بیشتر دیده می شود و علت آن هم این است که به مرور زمان زاویه های تنظیم این ماشین ها به هم می خورد و نیز هنگام انجام تعمیرات توسط تعمیرکاران غیر مجرب، این اندازه ها رعایت نمی شوند و یا اصلا دقیق تنظیم نمی شوند مثلا به هنگام تعمیر جلوبندی ماشین و تعویض سیبک ها یا فنر بندی خودرو ممکن است این تنظیم ها به هم بخورد.index 300x136 - علل لاستیک سایی در خودرو

از جمله هزاران عیبی که یک خودرو می تواند داشته باشد یکی هم لاستیک سایی است که خصوصا در ماشین های مدل پائین بیشتر دیده می شود و علت آن هم این استد که به مرور زمان زاویه های تنظیم این ماشین ها به هم می خورد و نیز هنگام انجام تعمیرات توسط تعمیرکاران غیر مجرب، این اندازه ها رعایت نمی وشند و یا اصلا دقیق تنظیم نمی شوند مثلا به هنگام تعمیر جلوبندی ماشین و تعویض سیبک ها یا فنر بندی خودرو ممکن است این تنظیم ها به هم بخورد. خیلی از تعمیر کاران ما اساسا با اصطلاحات کمبر و کستر و تو این و تو اوت آشنایی ندارند و حتی ممکن است که این عبارات به گوششان هم نخورده باشد! رانندگان با تجربه که معمولا از بد روزگار همیشه ماشین های مدل پائین را سوار می شوند بخوبی می دانند که بر هم خوردن این تنظیمات چه تاثیر بدی روی فرسودگی سریع لاستیکها دارد. خود لاستیک سایی معیار خوبی است برای اینکه شما را متوجه کند که خودرو شما ممکن است عیبهای دیگری هم داشته باشد. معمولا در تداول عامیانه شنیده اید که می گویند فلان ماشین خوش دست است و یا اینکه کنترل آن راحت است این موضوعات اتفاقا دلایل کاملا فنی دارند. در مبحث خودور، بحثی است بنام هندلینگ ( که به معنی همان خوش دستی ماشین است ) که البته بخش عمده ای از آن مربوط به مسائل فنی و طراحی مواشین می شود و بخشی از آن هم ناشی از میزان بودن تنظیم های خودرو است. ماشینی که بخوبی تنظیم باشد رانندگی به مرتب لذت بخش تر و راحت تری را دارد. فرمان ماشین در حین حرکت نباید به چپ یا راست منحرف شود حتی اگر آن را رها هم کنید نباید چنین وضعی پیش بیاید . گاهی هم فرمان لرزش دارد بعضی از وقت ها تنظیم فرمان آنقدر به هم خورده است که اصطلاحا می گویند فرمان گیج است چون بدرستی عمل نمی کند. همه این موارد به اضافه موارد متعد دیگر می تواند علل گوناگونی داشته باشد از خرابی و سائیدگی پلوس ها گرفته تا ایراد در بالانس چرخها و یا حتی تنظیم نبودن باد لاستیک ها. کهقضاوت در مورد این موارد متعدد کار تعمیرکار است تا بتواند عیب اصلی را تشخصی دهد و این مهم ترین بخش یک کار تعمیراتی است همانگونه تشخیص علت بیماری در بدن مهم ترین کار یک پزشک است. در اینجا بدون اینکه وارد مباحث پیچیده تنطیم های گوناگون ماشین شویم به اشاره ای گذار به این موضوعات اکتفا می کنیم تا لااقل دید تازه تری نسبت به موضوعی که بظاهر کم اهمیت می نمابد پیدا کنید. سائیدگی غیر عادی لاستیک ها نشانه خوبی است برای اینکه متوجه شویم که زمان تعویض آنها فرا رسیده است ولی آیا این می تواند هشداری باشد برای اینکه شما متوجه شوید که بخش هایی دیگر خودرو از جمله: فرمان، جلوبندی و فنر بندی آن نیز دچار مشکل شده اند؟ اگر با این هشدارهای اولیه آشنایی داشته باشید می توانید با کارهایی که جزء تعمیرات پیشگیرانه است باعث شوید که از خرابی خودرو در جاده ها جلوگیری بعمل آید.
فرمان خودور: اگر خودور شما به هنگام رانندگی به یک سمت کشیده می شود ( بخصوص زمانی که فرمان را رها می کیند ) اولین کاری که باید انجام دهید این است که میزان بودن باد لاستیک ها را چک کنید. اما اگر باد لاستیک ها چک کردید و تنظیم بودند آنگاه ممکن است اشکال در جای دیگری باشد ممکن است میل فرمان نامیزان باشد یا زاویه کمبر و کستر درست نباشند یا فرمان درست در مرکز تنظیم نشده باشد. اگر فرمان ماشین شما بیش از اندازه بازی دارد یا به سختی می پیچید باید، مارپیچ فرمان و قطعات داخلی جعبه فرمان را چک کنید.
فنر بندی: فنر بندی ماشین از اجزای متعددی تشکیل شده است در این حالت لازم است که همراستایی چرخها و یاتاقانهای آنها و بوش و میله تعادل و بازوهای کنترل فنر و خود فنرها را بررسی کنید. اگر بخش هایی از فنر ها دچار سائیدگی شده یا صدمه دیده اند باید تعویض شوند. چون اگر این کار صورت نگیردباعث فرسودگی و صدمه دیدن پیش از موعد سایر بخش های سیستم فنر بندی و خودرو می شود.
همراستایی: برای هدایت کردن مناسب و درست خودرو و جلوگیری از سائیدگی لاستیکها؛ لازم است که چرخها هم راستا باشند. این کار باعث می شود که از سائیدگی و اصطکاک و سر خوردن چرخها جلوگیری شود. ضمن اینکه میزان مصرف سوخت هم کاهش می یابد و از وارد آمدن فشار بر روی فرمان و سیستم فنر بندی کاسته می شود و هدایت خودور بهتر صورت می گیرد.
برای همراستایی و تنظیم چرخهای خودرو سه نوع تنظیم وجود دارد:
۱-زوایه های کمبر ۲- کستر ۳- تفارب و تنافر زاویه چرخها ( toe in و toe out) کمبر و کستر به معنی مقدار بیرون بودن و داخل بودن قسمت جلوی چرخهاست هدف از این تنظیم توزیع بار خودرو بطور متوازن بر روی سطح جاده است. این کار باعث می شود که فرمان دهی خودور بسهولت صورت گیرد و از سائیش لاستیک ها جلوگیر بعمل آید. زاویه کستر میزان داخل یا بیرون بودن زاویه چرخهاست. تنظیم بودن زوایه کستر باعث می شود که چرخاندن فرمان خودرو راحت تر صورت گیرد. حرکت ماشین بر روی جاده از تبات بهتری برخودار باشد و برگشت فرمان در هنگام پیچیدن بهتر صورت گیرد.
زوایای: ” تو این ” و ” تو اوت ” هم از این جهت مهم هستند که باعث که اگر انها را با پاهای خودتان مقایسه کنید می فهمید که اگر قسمت جلوی چرخها بطرف داخل متمایل باشد مثل حالتی است که نوک پاهای شما به طرف داخل متمایل است و به عکس ” تو اوت ” به معنی متمایل بودن نوک انگشتان بطرف خارج است. خارج از تنظیم بودن این زوایا باعث مالش و سایش لاستیکها می شود.