کم شدن آب رادیاتور خودرو چه دلایلی دارد

ea457adccaa9e569cff05de9b4f3b04d XL 300x188 - علت کم آب شدن موتور خودروامروز قصد داریم یکی از دغدغه های اصلی رانندگان را بررسی کنیم و چن راه حل برای آن در اختیارتان قرار دهیم. یکی از قسمت های نسبتا پیچیده خودرو رادیاتور خودرو است و در صورت خراب شدن آب آن کم می شود. به همین دلیل می خواهیم علل کم شدن آب رادیاتور را بررسی کنیم. در مقدمه باید گفت که تجربه نشان داده است که اگر سالی یک بار آب رادیاتور خودرو را کاملا عوض کنیم از خیلی از خطرات احتمالی پیشگیری کرده ایم. برای آن دسته از افرادی که با نقش و وظیفه رادیاتور آشنایی ندارند باید بگوییم که وظیفه رادیاتور تبادل حرارت با هوای جریان یافته و به طور کلی خنک نمودن موتور ماشین می باشد