کلاه برداری جدید خریداران خودرو

جک زدن روشی است که اخیرا کلاه برداران بوسیله آن از فروشندگان خودرو کلاه برداری می کنند.

در این فیلم کارشناسان محک مشاور تجربه خود را در برخورد با این کلاه برداران در اختیار شما قرار می دهند.