مهمترین عامل در خرید خودروی کارکرده و دست دوم بررسی رنگ شدگی و تعویضی های بدنه خودرو است. چنانچه فروشنده هنگام فروش خودروی خود قسمت های رنگ شده و تعویض شده بدنه خودرو بدرستی اعلام کند کار شما بعنوان خریدار آسانتر خواهد بود. ما اگر اعلام قسمت های رنگ شده خودرو توسط فروشنده بدرستی صورت نگیرد و یا خود فروشنده نیز از قسمتهای رنگ شده بدنه خودرو بی اطلاع باشد نیاز به کارشناس مجرب تشخیص رنگ و بدنه بخوبی احساس می شود. در این مقاله برخی روشها و ترفندهایی که در تشخیص رنگ شدگی خودرو توسط کارشناسان انجام میشود عنوان میشود.index - آموزش اولیه کارشناسی رنگ و بدنه خودرو
بررسی و تشخیص رنگ شدگی و خوردگی و تعویض شدگی قطعات بدنه خودرو با چشم
برای انجام این کار کارشناس سرتاسر خودرو را بدقت بررسی میکند. قسمتهای مهمی که باید مورد بررسی قرار بگیرد شامل گلگیر، سپر و قسمت هایی که احتمال ضربه خوردن بیشتر است میباشد. در ادامه کارشناس می بایست سقف خودرو را بررسی نماید و عواملی مانند رنگ شدگی و یا چپ کردن خودرو و یا آفتاب سوختگی را بدقت مورد ارزیابی قرار دهد. رنگ دوباره خودرو معمولا پررنگ تر یا کم رنگ تر از رنگ شدگی اولیه خودرو است. سایر عوامل مانند دانه رنگ و خواب رنگ باید بدقت توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار بگیرد.
برای تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو باید بدنه خودرو را از زوایای مختلف بررسی شود. اگر بتوان بررسی بدنه را در زیر نور لامپها بویژه لامپ های مهتابی انجام شود بررسی رنگ شدگی خودرو راحت تر و بهتر انجام میشود.
بررسی لبه قسمت های مختلف بدنه خودرو
نقاشان ماشین و کارگاه های نقاشی ماشین معمولی نمی توانند برخی از قسمت ها یا در واقع لبه های بدنه خودرو را به خوبی کارخانه رنگ بزنند. این لبه ها شامل گوشه کاپوت خودرو، ستون های اتاق خودرو، لبه درها، نوک انگشتان و امثالهم می شود. کارشناسان باتجربه این قسمت ها را بخوبی تشخیص میدهند. یکی دیگر از روشهایی که کارشناسان رنگ و بدنه برای تشخیص تعویض شدگی قطعات بدنه خودرو از آن استفاده می کنند پیچ های اجزای متصل بدنه خودرو می باشد. پیچ هایی که قسمت هایی مانند درها، کاپوت و گلگیرها را متصل می کنند، برای رنگ شدن خودرو باید باز شوند، بنابراین این پیچ ها معمولا ضربه خرده و دارای اثراتی از باز شدن هستند. بنابراین اگر اثراتی بر روی این پیچ ها مشاهده کردید، بدانید که نشانه ای از رنگ شدگی یا حداقل باز شدن آن قسمت از بدنه ماشین است.
استفاده از آهن ربا برای تشخیص رنگ شدگی
از انجاییکه بدنه رنگ شده خودرو یک لایه از رنگ خود را از دست داده است، نسبت به دیگر قسمت های خودرو جاذب بهتری برای آهن رباست، بنابراین در جاهاییکه آهنربا جذب بدنه می شود، نشانه رنگ شدگی در آنجاست.

استفاده از دستگاه های مخصوص تشخیص رنگ شدگی خودرو

دستگاه های مخصوص تشخیص رنگ خودرو عملکردی مشابه آهنربا دارند، بدین ترتیب که میزان قطر فلز را مشخص می کنند. عدد نمایش داده شده روی این دستگاه ها نشان دهنده قطر فلز است و براساس میل که به معنای یک در هزار اینچ است، می باشد. اگر این عدد بین ۴-۷ میل است نشان دهنده این است که بدنه خودرو نرمال بوده و مشکل رنگ شدگی ندارد. البته این دستگاه ها کمی گرانقیمت است و توصیه می شود که اگر زیاد خودرو خرید و فروش می کنید، آنها را خریداری کنید.OrangeFireBug - آموزش اولیه کارشناسی رنگ و بدنه خودرو